Wolters Kluwer (ASPI)

Společnost Wolters Kluwers ČR, a. s. je dceřinou společností Wolters Kluwer, která je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Pracovnělékařské služby

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020.

Ochrana...

16.06.20
Ekonomické základy práva

Učebnice Ekonomické základy práva je skvělým propojením základních informací z oblasti práva a ekonomie. Už v úvodu je vysvětlen dlouhodobý vztah, který...

16.06.20
Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění...

16.06.20
Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž...

16.06.20
MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je...

16.06.20
MERITUM Mzdy 2020

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro...

16.06.20
Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických...

31.01.20
Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.).

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl...

31.01.20
Programování pro právníky

Programování pro právníky – Právníkův průvodce možnostmi, jak si se znalostí základů programování usnadnit práci a zpříjemnit život je originální monografie...

31.01.20
Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy

V roce 2019 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila v pořadí třetí (závěrečná) konference v rámci výzkumného projektu „Sdílená a...

31.01.20
První zkušenosti s GDPR ve školství

Publikace První zkušenosti s GDPR ve školství je pojata komplexně, strukturovaně a systematicky. Je určena nejen pro ředitele škol a školských zařízení, ale...

31.01.20
Zaměstnanecké participativní modely

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského...

31.01.20
Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.)

Druhé vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze...

31.01.20
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou...

31.01.20
Insolvenční zákon (č. 182/2006 Sb.). Komentář - 5. vydání

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů.

Komentář má nejrozšířenější výklad na...

16.12.19
Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s...

16.12.19
Procesní postavení osoby neznámého pobytu - ve světle Nařízení Brusel I bis

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých...

16.12.19
Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny

Tato publikace má posloužit především starostkám, starostům, všem zastupitelkám i zastupitelům a dalším lidem pracujícím pro obce a města, aby se snáze...

13.12.19
Škola pro děti

Škola je skutečně pro děti.

Co bychom měli dělat pro to, aby byl školní čas využitý zejména pro učení, aby dítě chodilo do školy rádo, aby se do ní i...

13.12.19
Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy...

13.12.19
Legal English and Its Lexical and Grammatical Structure for Czech Lawyers and Translators

„Do rukou českých čtenářů se právě dostává nová, anglicky psaná publikace od dvojice slovenských autorů Miroslava Bázlika a Ady Böhmerové s názvem ´Právní...

13.12.19
Autorský zákon a předpisy související

Komentář zkušeného autorského kolektivu pod vedením dr. Ireny Holcové přináší výklad nejen k autorskému zákonu č. 121/2000 Sb., ale i k mezinárodním...

19.11.19
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.)

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře...

19.11.19
Smlouvy přípravného druhu

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti...

19.11.19
Praktikum z práva životního prostředí

Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí.

...

15.11.19
Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných...

15.11.19
Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo....

15.11.19
Zástavní právo

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text...

15.11.19
Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost...

05.11.19
Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských...

05.11.19
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

Sedmé, aktualizované vydání...

05.11.19
meritum Daň z přidané hodnoty 2019

meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro...

05.11.19
Manažerské účetnictví - nástroje a metody

Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému...

05.11.19
Kriminologie

Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem...

05.11.19
Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového...

05.11.19
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, seznamuje se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních...

05.11.19
Slovník pojmů IFRS

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých...

05.11.19
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů - 3. vydání

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou...

10.09.19
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb.)

Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona o ochraně hospodářské soutěže reflektuje všechny změny, k nimž v oblasti právní úpravy ochrany...

10.09.19
Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje...

10.09.19
Dlouhodobý finanční management

Publikace volně navazuje na dnes již legendární texty autorů Valacha respektive Kislingerové (z tuzemska), nebo Brealey-Myers-Allen ze zahraničí. Věnuje se...

10.09.19
Somatologie, 7. vydání

Představujeme již sedmé vydání učebnice, která je na mnoha zdravotnických školách důležitou studijní pomůckou již více než 10 let.

Somatologie patří...

10.09.19
Somatologie - klíč k pracovnímu sešitu

Klíč k pracovnímu sešitu je nezbytným doplňkem pracovního sešitu studenta určeným pro pedagogy. Klíč i pracovní sešit studenta navazují na učebnici...

10.09.19
Somatologie - pracovní sešit studenta

Pracovní sešit studenta navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu prof. Richarda Rokyty, doc. Dany Marešové a...

10.09.19
Trestní právo procesní

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád...

21.06.19
Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje

zdraví...

21.06.19
Na cestě ke kvalitní škole

V rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeností...

21.06.19
Nejčastější chyby a omyly účetních

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a...

21.06.19
Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Cyklus čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které...

21.06.19
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných...

21.06.19