Wolters Kluwer (ASPI)

Společnost Wolters Kluwers ČR, a. s. je dceřinou společností Wolters Kluwer, která je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb.

Od tohoto nakladatelství nabízíme:

Titul Anotace Vloženoikona řazení
Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů (Lavický)

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a...

04.05.16
Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního...

08.04.16
Zákon o inspekci práce. Komentář

Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb.

Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o...

08.04.16
Kompendium judikatury. Exekuční titul. 2. díl

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou...

24.03.16
Osvobození od DPH. Vybrané oblasti včetně § 56 zákona o DPH

Druhé vydání úspěšné knihy Olgy Holubové je bohatší o několik rozhodnutí SDEU z roku 2015 a hlavně aktualizuje část týkající se osvobození dodání nemovitých...

24.03.16
Meritum Mzdy od A do Z 2016

13. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle...

24.03.16
Nenávistný internet versus právo

Bez svobody projevu by nebyla demokracie. Možnosti požívání této svobody se však mění, protože se odvíjejí od technologického rozvoje společnosti. V nedávné...

11.02.16
Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích

Publikace se zabývá některými účetními a daňovými souvislostmi zákona o obchodních korporacích a ukazuje na praktických účetních příkladech provázanost...

27.01.16
Sociální služby pro seniory v kontextu sociální politiky

Sociální služby pro seniory se stávají stále významnějším a ožehavějším tématem nejenom v ČR, ale i ve vyspělých evropských zemích vzhledem ke stárnutí...

23.09.15
Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty

Publikace je komplexním průvodcem daňovým řízením, zejména komunikací mezi daňovým subjektem a správcem. Určena je též pro tzv. třetí osoby, jako jsou...

23.09.15
Zákon o soudních poplatcích a předpisy související, č. 549 -1991 Sb. - komentář

Komentář k zákonu o soudních poplatcích přináší výklad právní úpravy soudních poplatků, přičemž na jednotlivé otázky a problémy nahlíží jak perspektivou...

23.09.15
Zákon o státní službě. Komentář

Na komentáři k novému zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě se podílel početný autorský kolektiv uznávaných odborníků na pracovní právo a právo správní ve...

23.09.15
Lexikon účetních pojmů

Příručka, která encyklopedickým způsobem definuje jednotlivé výrazy, se kterými se můžete pravidelně setkat v každodenní účetní praxi. Jedná se zejména o...

23.09.15
Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

Publikace přináší ucelený přehled nejdůležitějších judikátů (v počtu 1018) vztahujících se k oblasti obchodních korporací použitelných po rekodifikaci. Dělí...

23.09.15
Přeměny obchodních korporací

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné právní...

22.09.15
Judikatura k rekodifikaci. Právní jednání

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy...

22.09.15
Česko-anglický policejní slovník

Česko-anglický policejní slovník zpracovává zhruba 18 000 hesel a jejich terminologických spojení z oblasti působení bezpečnostních sil, především policie....

22.09.15
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po...

22.09.15
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření....

22.09.15
Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Řízení nesporné - praktický komentář

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává první svazek třídílného souboru civilních procesních předpisů, nazvaný Zákon o zvláštních řízeních soudních. Řízení...

22.09.15
Zákon o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014) - Komentář

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti...

22.06.15
Zákon o spotřebitelském úvěru (č. 145/2010 Sb.) - Komentář

Kniha je dosud jediným komentářem na trhu, který zohledňuje zásadní novelu zákona o spotřebitelském úvěru provedenou zákonem č. 43/2013 Sb. Výklad reaguje...

22.06.15
Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí

Ojedinělá publikace rozebírá do hloubky daňové následky výstavby, převodů, užívání, oprav a technického zhodnocení pozemků a staveb. Úvodní část seznamuje s...

22.06.15
Ústava České republiky

Komentář představuje další titul z ediční řady Kodex. Je sepsán odborníky, na čele s dlouholetým předsedou Ústavního soudu P. Rychetským, kteří se ústavním...

22.06.15
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

Šesté, aktualizované vydání...

22.06.15
Pracuje, pracuješ, pracujeme...

Další titul z edice Otázky a odpovědi z praxe je zpracován s ohledem na zkušenosti autorů z poradenské činnosti v oblasti pracovního práva. Je tedy...

22.06.15
Segregace, vzdělávací příležitost a závazky států

Více než sedm dlouhých let uplynulo od vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní v. Česká republika, během nichž Česká...

19.06.15
Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání

Kniha s online podporou.

Unikátní kniha tří odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají využitím technologií ve vzdělávání, nabízí originální spojení...

19.06.15
Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby

Publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby...

19.06.15
Ze zkušeností dětského psychologa

Výchova spočívá v neustálém hledání optimální cesty dítěte k dospělosti. Nebývá úplně přímá ani jednoduchá, netroufáme si odhadnout její výsledek, nicméně...

21.05.15
Právní aspekty sebeobrany

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních...

21.05.15
Zákon o myslivosti. Komentář

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad...

21.05.15
Trestní právo procesní, 6. vydání

Šesté vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád...

21.05.15
Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců

Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako...

21.05.15
Judikatura k rekodifikaci - Změny závazků

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských...

20.05.15
Judikatura k rekodifikaci Vznik a obsah závazků

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek nové řady přehledů judikatury obsahujících rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských...

20.05.15
Zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) - Komentář

Publikace je nejnovějším komentářem k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Autoři v knize podávají komplexní výklad celé oblasti...

22.04.15
Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.) - Komentář

Řadu rekodifikačních komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář k novému katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb.

Komentář reaguje na změny související s...

22.04.15
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) - Komentář

Nejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jako první na českém trhu reaguje na legislativní změny...

22.04.15
Meritum Mzdy od A do Z 2015

12. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro...

22.04.15
meritum Účetnictví podnikatelů 2015

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2015 je koncipováno jako praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví...

22.04.15
Teorie národního hospodářství

Vysokoškolská učebnice Teorie národního hospodářství vychází již ve čtvrtém, aktualizovaném vydání, které reaguje na nejnovější poznatky v oblasti ekonomie...

22.04.15
Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury

Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn....

22.04.15
Zápisník učitele 2015/2016

Praktický pomocník pro všechny pedagogy. Všechny důležité a potřebné informace budete mít vždy s sebou a nemusíte již nosit několik sešitů, například na...

22.04.15
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2015.

Letos NOVĚ kapitola...

22.04.15
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a...

13.03.15
Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol

Procesní řízení disponuje komponenty, jejichž využití se měří již řádově na desetiletí, ale i tyto komponenty se časem vyvíjí a zdokonalují a rozšiřuje se...

13.03.15
meritum Daňový řád

3., aktualizované vydání oblíbené příručky meritum Daňový řád je zpracováno k právnímu stavu k 1. 1. 2015.

Přehledný průvodce problematikou správy...

13.03.15
Lidská práva v mezinárodní politice

Publikace představuje meziooborvý přehled v současnosti frekventované problematiky lidských práv. Ve třech částech a 16 kapitolách se zabývá I. základem LP...

13.03.15
Zákon o výkonu zabezpečovací detence (č. 129/2008 Sb.) - Komentář

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál...

06.03.15