Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra

531 Kč
Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra
Autor: 
Peychl Ivan
ISBN: 
8072622838
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 590 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
164
Formát: 
155x225 mm

Kniha se zabývá problematikou pediatrické péče o nedonošené děti po jejich propuštění z neonatální jednotky intenzivní péče. Je zaměřena zejména na problémy dětí s velmi nízkou porodní vahou, i když některé problémy se mohou týkat i dětí s mírnějším stupněm nedonošenosti. Stěžejní část knihy se věnuje z hlediska jednotlivých orgánových systémů těm následkům nedonošenosti a některých dalších patologických stavů specifických pro nedonošenost, které jsou významné pro pozdější vývoj dítěte, spolu s uvedením doporučení praktických lékařských postupů.

Publikace je psána pro potřeby pediatrů, kteří budou o nedonošené děti pečovat po celý jejich dětský a adolescentní věk, a to jak praktických lékařů pro děti a dorost, tak pediatrů v lůžkových zařízeních.

Obsah:

Přehled použitých zkratek

Úvod

1. Základní pojmy

2. Načasování propuštění novorozence do domácí péče

2.1. Propuštění donošeného novorozence

2.2. Propuštění nedonošeného dítěte do domácí péče

3. Postavení pediatra v péči o nedonošené dítě

4. Posouzení prognózy nedonošeného dítěte při převzetí do péče praktickým pediatrem

5. Chronologický a korigovaný věk

6. Propouštěcí zpráva

7. Morbidita, rehospitalizace, mortalita

8. Vztah mezi porodní vahou a stupněm nedonošenosti a jeho důsledky

8.1. Nedonošené děti s porodní vahou přiměřenou gestačnímu věku

8.2. Intrauterinní růstová retardace, hypotrofie

9. Vývoj váhy, růst

10. Výživa nedonošeného dítěte

10.1. Kojení

10.2. Kojení s fortifikací

10.3. Umělá výživa

10.4. Dodatky mléčné výživy

11. Ikterus

12. Očkování

13. Následky nedonošenosti a některých dalších neonatálních patologií z hlediska jednotlivých orgánových systémů

13.1. Dechové problémy nedonošených dětí

13.2. Syndrom náhlého úmrtí kojence

13.3. Oběhové problémy

13.4. Dlouhodobé postižení CNS

13.5 Gastrointestinální trakt, genitál

13.6. Oči

13.7. Sluch

13.8. Vylučovací systém

13.9. Krev

13.10. Kostní metabolismus, osteopenie

13.11. Cévní řečiště, následky opakovaných kanylací

13.12. Nemoc z kyslíkových radikálů

13.13. Metabolické vady

14. Dítě matky s diabetes mellitus

15. Imunita, infekce

15.1. Vývoj imunity u plodu, novorozence, kojence a dítěte

15.2. Infekce specifické pro novorozenecký věk s důsledky pro pozdější období

15.3. Infekce kojeneckého a batolecího věku častější u nedonošených

16. Chování nedonošených dětí

17. Psychologické problémy nedonošených dětí, LMD, ADHD

18. Dlouhodobý vývoj nedonošených dětí

18.1. Dětská mozková obrna u nedonošených

19. Nedonošené dítě a pediatrická intenzivní péče

20. Centra dlouhodobé péče o postižené děti, informační zdroje

21. Souhrn

22. Závěr

Literatura

Rejstřík