Nejčastější chlopenní vady

572 Kč
Nejčastější chlopenní vady
Autor: 
Čerbák Roman
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Aortální stenóza a mitrální regurgitace
ISBN: 
9788072625239
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 690 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
188
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu

Poznatky posledních let přinesly zřetelný pokrok v chápání etiologie, diagnostiky i léčby chlopenních srdečních vad. Nejčastějšími a nejčastěji operovanými vadami jsou aortální stenóza a mitrální regurgitace. Pokročilé chlopenní vady levého srdce pravidelně doprovází trikuspidální regurgitace.

Ze zjednodušeného označení »degenerativní etiologie« se postupně vydělují geneticky podmíněné, zánětlivé či ischemické změny, aktivní kalcifikace a mnohé jiné. Do diagnostiky vstupuje vedle echokardiografie i výpočetní tomografie a magnetická rezonance. Rozšiřuje se operativa: zatímco v roce 1993 bylo našem státě operováno pouze 604 nemocných, v roce 2006 to již byl více než pětinásobek. Operačních korekcí sekundární trikuspidální regurgitace se v posledních letech u nás provádí více než 500.

Kolektiv třinácti autorů, kteří se podíleli na vzniku této publikace, se pokusil shromáždit nové informace a nabídnout optimální současný diagnostický a léčebný postup u nemocného s chlopenní vadou, ale také připomenout, že vadu můžeme dobře vyšetřit a léčit jen tehdy, pokud na ni ošetřující lékař včas pomyslí, přiloží na hrudník nemocného fonendoskop a uslyší ji.

Monografie by měla najít své čtenáře mezi studenty lékařských fakult, praktickými lékaři, ambulantními internisty i kardiology, nemocničními lékaři, kardiochirurgy i rehabilitačními lékaři.

Obsah:

Předmluva (Michael Aschermann)

Úvod (Roman Čerbák)

1. Chlopenní vady v současnosti (Roman Čerbák)

1.1. Výskyt

1.2. Etiologie

1.3. Rozpoznání nemoci

1.4. Chlopenní vady a těhotenství

1.5. Změny operačních postupů

1.6. Pooperační sledování

2. Etiologie chlopenních vad (Kateřina Linhartová, Roman Čerbák, Jiří Beneš)

2.1. Etiologie aortální stenózy (Kateřina Linhartová)

2.2. Etiologie mitrální regurgitace (Miroslava Benešová)

2.3. Etiologie trikuspidální regurgitace (Roman Čerbák)

2.4. Etiologie a patogeneze revmatické horečky (Jiří Beneš)

3. Diagnóza(Roman Čerbák, Jiří Krupička, Kateřina Linhartová, Miroslava Benešová, Josef Nečas, Sylva Kovalová, Jiří Ferda)

3.1. Současný stav základního klinického vyšetření v rozpoznání chlopenních vad (Roman Čerbák)

3.2. Současná úloha echokardiografického vyšetření (Jiří Krupička)

3.3. Echokardiografická diagnostika aortální stenózy (Kateřina Linhartová)

3.4. Echokardiografická diagnostika mitrální regurgitace (Miroslava Benešová)

3.5. Nové pohledy na použití metody PISA při kvantifikaci mitrální regurgitace (Josef Nečas)

3.6. Echokardiografická diagnostika trikuspidální regurgitace (Sylva Kovalová)

3.7. Peroperační transezofageální echokardiografie (Miroslava Benešová)

3.8. Výpočetní tomografie a magnetická rezonance u chlopenních vad (Jiří Ferda)

3.9. Srdeční katetrizace (Roman Čerbák)

4. Léčba chlopenních vad (Kateřina Linhartová, Roman Čerbák, Miroslav Novák, Jiří Beneš)

4.1. Medikamentózní terapie aortální stenózy (Kateřina Linhartová)

4.2. Medikamentózní terapie mitrální regurgitace (Roman Čerbák)

4.3. Arytmie u chlopenních vad (Miroslav Novák)

4.4. Infekční endokarditida: komentář k nové verzi doporučených postupů (Jiří Beneš)

5. Změna indikačních kritérií k operaci (Roman Čerbák)

5.1. Změny indikačních kritérií k operaci

5.2. Aortální stenóza

5.3. Mitrální regurgitace

6. Novinky v operační léčbě chlopenních vad (Jan Dominik, Jan Černý)

6.1. Chirurgická terapie aortální stenózy (Jan Dominik)

6.2. Chirurgická terapie mitrální regurgitace (Jan Černý)

6.3. Chirurgická terapie fibrilace síní (Jan Černý)

6.4. Chirurgická terapie trikuspidální regurgitace (Jan Černý)

7. Perkutánní chlopenní intervence (Roman Čerbák)

7.1. Úvod

7.2. Perkutánní balonková aortální valvuloplastika

7.3. Perkutánní implantace umělé chlopně u aortální stenózy

7.4. Perkutánní korekce mitrální regurgitace

7.5. Závěr

8. Protézová endokarditida: prevence a terapie (Jiří Krupička)

8.1. Protézová endokarditida: etiologie, výskyt, rizika

8.2. Přetrvávající zvýšené teploty: příčiny a diferenciální diagnostika

8.3. Prevence a terapie

9. Transplantace srdce - ultimum refugium chlopenních srdečních vad (Helena Bedáňová)

9.1. Úvod a současný stav

9.2. Indikace a kontraindikace transplantace srdce

9.3. Dárce

9.4. Chirurgická technika ortotopické transplantace srdce

9.5. Rejekce myokardu

9.6. Imunosuprese po transplantaci srdce

9.7. Potransplantační sledování

10. Pooperační sledování (František Štětka)

10.1. Pooperační sledování

10.2. Antikoagulační terapie

10.3. Dysfunkce umělé chlopně

10.4. Péče o nemocného po výkonu na srdeční chlopni

11. Slovo závěrem (Roman Čerbák)

Zkratky

Rejstřík