Nemoci močovodu

644 Kč
Nemoci močovodu
Autor: 
Hanuš Tomáš
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072625840
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 700 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
170
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzent

doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.

Urologické oddělení Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha; Urologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Monografie se věnuje všem onemocněním močovodu počínaje vývojovými anomáliemi typu megaureter, vezikoureterální reflux, ureterokéla, nadpočetné či ektopické močovody přes ureterolitiázu, traumatické (zejména iatrogenní) ureterální léze, postižení ureterů retroperitoneální fibrózou až po nádorové onemocnění močovodu.

Každá nozologická jednotka je zpracována z hlediska epidemiologie, symptomatologie, diagnostiky a léčby. Publikace je doplněna schématy spolu s radiodiagnostickou dokumentací a klinickými kazuistikami. Úvodní kapitoly se zabývají anatomií močovodu a retroperitonea, fyziologií ureteru a diagnostickými metodami zaměřenými na močovod včetně RTG, radionuklidových, urodynamických a histopatologických metod. Za každou kapitolou následuje literární přehled k dané problematice.

Monografie je určena nejen pro urology a dětské urology, ale i pro chirurgy, dětské chirurgy, cévní chirurgy, gynekology, pediatry, nefrology, radiology a praktické lékaře.

Obsah:

1. Embryologie ureteru (Zdeněk Dítě)

2. Chirurgická anatomie retroperitonea (Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš)

2.1. Svaly a fascie zadní stěny břicha

2.2. Svaly a fascie laterální stěny břicha

2.3. Svaly a fascie zadního retroperitonea

2.4. Močovod

2.5. Velké cévy retroperitonea

2.6. Neuroanatomie retroperitonea

2.7. Inervace ureteru

3. Histologie ureteru (Pavel Dundr)

4. Fyziologie ureteru (Petr Macek, Zbyněk Veselský)

4.1. Elektrofyziologie

4.2. Regulace peristaltiky

4.3. Transport moče

4.4. Poruchy transportu moče

4.5. Močovod a účinky léčiv

5. Diagnostika ureterálních lézí (Kamil Fógel, Petr Macek, Daniela Matušková, Květoslav Novák, Tomáš Hanuš)

5.1. Radionuklidové metody (Kamil Fógel)

5.2. Vylučovací urografie (Petr Macek, Daniela Matušková)

5.3. Ureteropyelografie (Květoslav Novák)

5.4. Výpočetní tomografie (Petr Macek, Daniela Matušková)

5.5. Urodynamické vyšetření horních močových cest (Tomáš Hanuš)

5.6. Ureteroskopie (Květoslav Novák)

6. Vrozené vývojové vady (Jan Dvořáček, Josef Sedláček, Radim Kočvara, Zdeněk Dítě)

6.1. Megauretery (Jan Dvořáček, Josef Sedláček)

6.2. Ureterokéla (Radim Kočvara)

6.3. Vezikoureterální reflux (Zdeněk Dítě)

7. Záněty ureteru (Petr Macek, Zbyněk Veselský)

7.1. Emfyzematózní ureteritida

7.2. Tuberkulóza ureteru

7.3. Aktinomykóza ureteru

7.4. Ureteritida s inkrustacemi

7.5. Virové infekce

7.6. Mykotické postižení ureteru

7.7. Parazitární postižení

7.8. Malakoplakie

7.9. Sarkoidóza ureteru

7.10. Eozinofilní ureteritida

7.11. Cystická ureteritida

7.12. Autoimunitní postižení ureteru při Henochově-Schönleinově purpuře

7.13. Hemoragická ureteritida

8. Ureterolitiáza (Květoslav Novák)

8.1. Epidemiologie

8.2. Tvorba konkrementů

8.3. Klinické projevy ureterolitiázy - renální kolika

8.4. Zobrazovací metody v diagnostice ureterolitiázy

8.5. Terapie ureterolitiázy

8.6. Ureterolitiáza v těhotenství

8.7. Intrakorporální litotrypse

8.8. Stent při léčbě ureterolitiázy

8.9. Ureterolitiáza v dětském věku

9. Trauma ureteru (Tomáš Hanuš, Libor Zámečník, Petr Macek, Květoslav Novák, Ivan Pavlík)

9.1. Zevní trauma ureteru (Tomáš Hanuš)

9.2. Iatrogenní trauma ureteru

9.3. Terapie ureterálních lézí (Květoslav Novák, Ivan Pavlík, Tomáš Hanuš)

10. Uroteliální karcinom močovodu (Viktor Soukup)

10.1. Úvod

10.2. Klasifikace

10.3. Diagnostika

10.4. Terapie

10.5. Prognostické parametry

10.6. Riziko vzniku metachronního uroteliálního karcinomu horních močových cest u nemocných s karcinomem močového měchýře

10.7. Sledování pacientů

11. Retroperitoneální fibróza (Roman Sobotka, Tomáš Hanuš)

11.1. Epidemiologie

11.2. Etiologie

11.3. Symptomatologie

11.4. Diagnostika

11.5. Diferenciální diagnóza

11.6. Terapie

12. Kazuistiky

Kazuistika 1 (Květoslav Novák)

Kazuistika 2 (Květoslav Novák)

Kazuistika 3 (Květoslav Novák)

Kazuistika 4 (Libor Zámečník)

Kazuistika 5 (Květoslav Novák)

Kazuistika 6 (Ivan Kolombo)

Kazuistika 7 (Ivan Kolombo)

Kazuistika 8 (Ivan Kolombo)

Kazuistika 9 (Roman Sobotka)

Kazuistika 10 (Roman Sobotka)

Kazuistika 11 (Michael Pešl)

Kazuistika 12 (Michael Pešl)

Zkratky

Rejsřík