Nemoci slzných cest

805 Kč
Nemoci slzných cest
Autor: 
Komínek Pavel
Autor: 
Müller Klaus
Podnázev: 
Diagnostika a léčba
ISBN: 
80-85912-60-0
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 895 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Edice: 
Jessenius
Rok vydání: 
2000
Počet stran: 
287
Formát: 
B5

Nemoci slzných cest provázejí lidstvo od nepaměti. S prvními dokumentovanými zmínkami o léčbě dakryocystitidy se můžeme setkat v Babylóně v Chammurabiho zákonících (Babylonská říše, 1792-1750 př. Kr.) i ve Starém Egyptě. První chirurgické postupy v léčbě nemocí slzných cest si vynutila potřeba řešit obtíže provázející onemocnění slzných cest, především dakryocystitidu, která v předantibiotické době představovala infekci ohrožující život. Pro rozvoj chirurgie slzných cest proto bylo určitou „komplikací“ rozdělení oftalmologie a otorinolaryngologie na zvláštní disciplíny. V praxi je totiž pro otorinolaryngologa obtížné získat zkušenosti v diagnostice a konzervativní léčbě nemocí slzných cest a naopak pro oftalmologa je obtížné získat praktické zkušenosti v oblasti anatomie a vyšetření nosu. Kniha je koncipována jako základní klinická příručka obsahující podrobné návody jak pro diagnózu, tak pro terapii onemocnění slzných cest. Orientaci do klinické praxe podtrhuje více než 300 instruktivních ilustrací, které pro knihu podle požadavků autorů vytvořilo grafické studio Maxdorf.

Komu je kniha určena: oftalmologům a otorinolaryngologům

Obsah: I Anatomie, fyziologie, embryologie • Klinická anatomie slzných cest • Kostěné struktury • Membranózní struktury • Vnitřní koutek a víčka • Slzné žlázy • Fyziologie sekrece a odtoku slz • Slzný film • Transport slznými cestami • Fyziologie produkce slz • Embryologie • Vývoj obličeje • Vývoj slzných cest • Slzné žlázy • Vývoj dutiny nosní a vedlejších dutin nosních • Klinická anatomie a fyziologie nosu • Anatomie nosu • Laterální stěna nosní • Cévní zásobení • Fyziologie nosu a vedlejších dutin nosních • II Vyšetřování slzných cest • Úvod do diagnostiky • Základní pojmy • Filozofie vyšetření • Základní typy překážek • Vyšetření slzných cest • Anamnéza • Inspekce a palpace • Exkreční testy • Sekreční testy • Zobrazovací a endoskopické metody • Zobrazovací metody • Dakryocystografie • Scintigrafie slzných cest • Počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance • Ultrazvukové vyšetření • Vyšetření nosu a vedlejších dutin nosních • Základní vyšetření • Endoskopické vyšetření nosní dutiny • Zobrazovací metody • Endonazální chirurgie u operací slzných cest • III Nemoci slzných cest • Nemoci vaku a slzovodu • Vrozené vady • Získané vady • Dacryocystitis • Dacryolithiasis • Divertikly vaku • DCR nebo alternativní léčba? • Nemoci slzných kanálků • Nehnisavé obstrukce kanálků • Hnisavé obstrukce kanálků • Nemoci slzných bodů • Získané nemoci slzných bodů • Nemoci slzných cest v dětském věku • Klinické vyšetření • Vrozená neprůchodnost slzovodu • Amniotocoele • Atrezie slzného bodu a kanálku • Vrozený nadpočetný slzný bod • Vrozená slzná píštěl • Vrozená absence chlopní • Poruchy slzné žlázy • Poranění slzných cest • Poranění slzných bodů a kanálků • Poranění vaku a slzovodu • Rinologické operace • Syndrom suchého oka • Příčiny • Patogeneze • Symptomatologie • Diagnostika • Léčba • IV Operace slzných cest • Obecné poznámky k operacím • Sondáž • Indikace • Sondy • Provedení • Chyby, komplikace, poznámky • Intubace • Indikace • Intubační sety • Provedení • Alternativní postupy • Odstranění kanyly (extubace) • Chyby, komplikace • Dakryocystorinostomie • Historie • Indikace a kontraindikace DCR • Anestezie a medikace • Zevní dakryocystorinostomie (EXT-DCR) • Endonazální dakryocystorinostomie (EDCR) • Opatření zlepšující výsledky DCR • Komplikace DCR • Dakryocystorinostomie u dětí • Revizní dakryocystorinostomie (ReDCR) • Laser a DCR • Konjunktivocystorinostomie • Historie • Indikace a kontraindikace • Drenážní trubičky • Předoperační příprava, poznámky k operaci • Provedení • Pooperační péče • Zavedení drenáže po DCR • Komplikace • Kanalikulocystorinostomie • Indikace • Provedení • Chyby, komplikace a poznámky • V Závěrečné kapitoly • Nemoci slzných cest v ambulanci praktického lékaře • Problematika dospělých • Problematika dětí • Pokroky ve vyšetřování a léčbě nemocí slzných cest • Endoskopické vyšetření slzných cest • Laser při transkanalikulárních operacích slzných cest • Závěry • Slovníček základních pojmů • Literatura • Rejstřík