Nemovitosti. Oceňování a právní vztahy

245 Kč
Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy
ISBN: 
AS92210
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 245 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
4. přepracované a doplněné
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
744
Formát: 
A5

Čtvrté vydání praktické komplexní příručky bylo doplněno a aktualizováno k 1. 6. 2007. Došlo totiž k řadě změn jak v předpisech týkajících se právních vztahů (za pozornost stojí např. rozšíření souboru nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí o vodní díla, dále nová katastrální vyhláška a též vývoj judikatury), tak v problematice oceňování nemovitostí. Kromě zapracování těchto změn byly přepracovány a podstatně doplněny některé další statě.
V úvodní části je přehledně shrnuta problematika vlastnictví nemovitostí, podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů včetně katastru nemovitostí.
Další obsáhlá část publikace je věnována oceňování nemovitostí. V úvodu jsou uvedeny základní metody pro oceňování nemovitostí, následuje kapitola o oceňování podle zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky.
Pozornost včetně příkladů je dále věnována ocenění bytů a nebytových prostorů, pozemků stavebních, zemědělských a dalších.
Samostatné kapitoly tvoří výpočet ekonomického nájemného, principy náhrady škody na nemovitosti a věcná břemena.
Příručka je doplněna řadou podrobných názorných tabulek a příkladů.
Je určena soudním znalcům, pracovníkům justice, notářům a dalším zájemcům.