Neurochirurgie

1,577 Kč
Neurochirurgie
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072623192
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1900 Kč
Sleva: 
17%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
606
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-1202-X

Publikace shrnuje současný stav vědomostí v oboru, který se za poslední dvě až tři desetiletí významně rozvíjel a měnil. Cílem autorského kolektivu je na postgraduální úrovni podat zhuštěnou formou ucelenou informaci o neurochirurgii a o nových názorech a postupech ve všech jejích rychle se vyvíjejících oblastech.

Monografie je členěna do čtrnácti kapitol. V nich se nejdříve souhrnně popisují obecné principy operační techniky a předoperační a pooperační péče v neurochirurgii, včetně specifických anesteziologických postupů. Zvláštní kapitola je věnována teoretickým otázkám tumorigeneze a klasifikaci nádorů v neurochirurgii, samostatná kapitola popisuje diagnostické a monitorovací metody. Ve speciální části se autoři věnují podoborům neurochirurgie - diagnostice a terapii nádorů a cévních lézí, zánětům a poraněním centrálního nervového systému. Dále jsou probírána onemocnění páteře a míchy, funkční a dětská neurochirurgie, postižení periferních nervů a epileptochirurgie.

Text doprovázejí četné ilustrace z pera neurochirurga, rozsáhlá obrazová dokumentace a přehledné tabulky. Na některých kapitolách se podíleli odborníci ze spolupracujících oborů radiologie, intervenční radiologie a neurologie, kteří tak přispěli k plastickému obrazu nemocí a vyšetřovacích či léčebných metod.

Kniha je obsáhlým a spolehlivým zdrojem informací pro neurochirurgy i odborníky ze spolupracujících specializací - zvláště neurology, ale též radiology, onkology či pediatry.

Obsah:

Seznam zkratek

Věnování

Úvodem

1. Poznámky k historii neurochirurgie (Jiří Náhlovský, Rudolf Malec, Michal Kroó)

2. Operační technika a přístupy v neurochirurgii (Rudolf Malec, Jiří Náhlovský, Ivan Látr)

2.1. Obecné principy mozkových operací

2.2. Specifické postupy

2.3. Pooperační rekonstrukční fáze

2.4. Zadní jáma

2.5. Obecné poznámky

3. Anestezie a intenzivní péče v neurochirurgii

3.1. Předoperační příprava a pooperační péče, lokální anestezie v neurochirurgii (Jiřina Habalová, Jitka Schreiberová)

3.2. Anestezie v neurochirurgii (Jitka Schreiberová, Jiřina Habalová)

4. Diagnostické a monitorovací metody v neurochirurgii (Vladimír Hobza)

4.1. Úvod

4.2. Historie

4.3. Metody perioperačního monitorování používané převážně v cerebrovaskulární chirurgii

4.4. Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity

4.5. Další metody perioperačního neuromonitorování

4.6. Perioperační lokalizace mozkových funkcí

4.7. Magnetická rezonance

4.8. Výpočetní tomografie

5. Patobiologické aspekty neuroonkologie

5.1. Patologie nádorů nervového systému a hypofýzy (Stanislav Němeček, Jana Němečková, Jaroslav Cerman)

5.2. Molekulární a genetické aspekty tumorigeneze nervového systému a hypofýzy (Jaroslav Cerman, Stanislav Němeček)

6. Nádory mozku a kalvy

6.1. Nitrolební nádory (Ivan Látr, Jiří Náhlovský, Vladimír Hobza, Tomáš Česák)

6.2. Nádorové metastázy mozku (Vladimír Hobza)

6.3. Nádorová onemocnění hypofýzy (Tomáš Česák, Jiří Náhlovský, Ivan Látr, Jan Čáp, Pavel Ryška)

7. Cévní onemocnění mozku

7.1. Nitrolební cévní léze (Jiří Náhlovský, Ivan Látr, Oldřich Řezáč, Tomáš Česák, Rudolf Malec, Antonín Krajina)

7.2. Ischemické onemocnění mozku (Vladimír Hobza)

7.3. Endovaskulární léčebné výkony v neurochirurgii (Antonín Krajina, Jiří Náhlovský, Dagmar Krajíčková)

8. Záněty lebky a mozku (Václav Málek, Michal Kroó, Pavel Ryška)

8.1. Meningitis

8.2. Osteomyelitis kalvy

8.3. Epidurální absces (empyém)

8.4. Subdurální empyém

8.5. Absces mozku

8.6. Parazitární onemocnění mozku

8.7. Encefalitis

8.8. Infekční procesy CNS u pacientů s AIDS

9. Poranění hlavy a mozku (Oldřich Řezáč, Jiřina Habalová, Rudolf Malec, Jiří Náhlovský)

9.1. Úvod

9.2. Historické poznámky

9.3. Epidemiologie mozkového poranění

9.4. Mechanismy poranění mozku

9.5. Patofyziologie mozkového poranění

9.6. Poranění hlavy

9.7. Klasifikace mozkového poranění

9.8. Penetrující poranění

9.9. Diagnostika mozkového poranění

9.10. Léčba KCP

9.11. Posttraumatická epilepsie

9.12. Poranění hlavy a přidružená poranění

9.13. Prognóza KCP

9.14. Smrt mozku

10. Onemocnění páteře a míchy

10.1. Onemocnění páteře (Václav Málek, Kurt Kaltofen, Tomáš Česák, Pavel Ryška)

10.2. Spinální intradurální nádory (Svatopluk Řehák, Václav Málek, Jiří Náhlovský)

11. Funkční neurochirurgie, stereotaxe, neuroendoskopie (Karel Zadrobílek, Josef Jakubec)

11.1. Funkční neurochirurgie

11.2. Stereotaxe

11.3. Neuroendoskopie (Josef Jakubec)

12. Dětská neurochirurgie a hydrocefalus

12.1. Dětská neurochirurgie (Josef Jakubec, Jiří Náhlovský, David Neumann)

12.2. Hydrocefalus (Tomáš Hosszú, Josef Jakubec)

13. Postižení periferních nervů (Martin Kanta)

13.1. Úvod

13.2. Poranění periferních nervů

13.3. Poranění brachiálního plexu

13.4. Poranění lumbosakrální pleteně

13.5. Úžinové syndromy periferních nervů

13.6. Nádory periferních nervů

13.7. Léze periferních nervů - základy elektromyografie (Edvard Ehler)

14. Epileptochirurgie (Vladimír Dbalý)

14.1. Historie epileptochirurgie

14.2. Poznámky k etiologii a patogenezi epilepsií

14.3. Klasifikace epilepsií

14.4. Pojem farmakorezistence a epidemiologie farmakorezistentní epilepsie

14.5. Základy epileptochirurgické anatomie

14.6. Předchirurgické vyšetřovací metody

14.7. Typy a technika epileptochirurgických operací

Poznámka na závěr

Spolehlivost předkládaných závěrů a některé statistické termíny v neurochirurgické literatuře (Jiří Náhlovský, Jiří Záhora)

Poděkování

Rejstřík