Neuroendokrinní nádory

131 Kč
Neuroendokrinní nádory
Autor: 
Louthan Oldřich
Podnázev: 
Klinické pohledy
ISBN: 
80-247-1162-1
EAN: 
9788024711621
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 149 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
344

Monografie nabízí přehled současných poznatků o zajímavém, byť méně frekventovaném tématu medicíny, jímž jsou neuroendokrinní nádory. Kniha je klasickým způsobem rozdělena na část obecnou a na část speciální. V úvodu práce je prezentován přehled a moderní klasifikace tumorů. V dalších kapitolách následuje patologie a genetika a podrobná charakteristika hormonů a peptidů vyskytujících se v souvislosti s neuroendokrinními nádory. Speciální část předkládá přehled nádorů gastroenteropankreatického systému s přihlédnutím k dalším možným lokalizacím. Pozornost je věnována biologickým vlastnostem a diagnostice, která v případě těchto tumorů představuje nejednou mimořádný problém. Jsou popsány zobrazovací metody, zejména somatostatinová receptorová scintigrafie a biochemické diagnostické postupy. Kniha pokračuje statí o léčbě nádorů, kde jsou probrány všechny léčebné modality, s důrazem na somatostatinová analoga a interferon. V části speciální je prezentována problematika jednotlivých neuroendokrinních nádorů. Závěr monografie je věnován perspektivám diagnostiky a léčby a přehledem literárních pramenů. Práce ve vyvážené míře obsahuje jednak teoretické informace týkající se patobiochemie a genetiky, a jednak údaje o klinických projevech, diagnostice a terapii nádorů. Publikace je určena pro onkology, endokrinology, obecněji zaměřené internisty a pro zájemce z řad praktických lékařů. Autor je pracovníkem IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se několik let specializuje na problematiku spojenou s těmito tumory. Incidence některých nádorů pozvolna vzrůstá. S tím vzrůstá zájem lékařské veřejnosti o tuto problematiku, jehož odrazem je vznik evropské organizace ENET (European Neuroendocrine Tumor Network), v naší republice pak činnost koordinační karcinoidové skupiny.