Neurologické komplikace HIV/AIDS

306 Kč
Neurologické komplikace HIV/AIDS
Autor: 
Černý Rudolf
Autor: 
Machala Ladislav
ISBN: 
978-80-246-1222-5
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 340 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Karolinum
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
312

Kniha je určena v prvé řadě neurologům a infekcionistům, kteří pečují o pacienty s HIV/AIDS. Řadu zajímavých informací ale přináší též odborníkům jiných oborů, které se zabývají léčbou imunodeficitních stavů různého původu. Text publikace je dělen do čtyř částí. První část představuje stručný úvod do problematiky HIV infekce (patogeneze, diagnostika, klinická klasifikace HIV/AIDS, antiretrovirová terapie). Druhá, speciální část předkládá současné znalosti o epidemiologii, patogenezi, klinice a terapii neurologických komplikací HIV/AIDS. Obsahuje především podrobný popis všech aspektů hlavních neurologických komplikací způsobených samotným vlivem HIV infekce - HIV encefalopatie a polyneuropatie. Následuje popis komplikací HIV infekce v oblasti nervového systému původu infekčního, nádorového a vaskulárního, dále jsou popsány nežádoucí účinky terapie neurologického charakteru, záchvatové a bolestivé stavy vyskytující se při HIV/AIDS. Třetí část informuje o výsledcích výzkumu problematiky neurologických komplikací HIV/AIDS, který byl řešen oběma autory. Účelem poslední, čtvrté části knihy je poskytnout lékařům ošetřujícím HIV/AIDS pacienty praktické diagnostické a terapeutické návody k řešení nejčastějších neurologických komplikací, které se u těchto pacientů vyskytují.

Obsah:

Předmluva
Úvodní slovo autorů.
Seznam použitých zkratek
ČÁST OBECNÁ
1.1 Obecná problematika HIV/AIDS
1.1.1 Epidemiologie
1.1.2 Viry HIV a jejich replikační cyklus
1.1.3 Imunopatogeneze HIV infekce.
1.1.4 Klinický obraz a průběh HIV infekce
1.1.5 Diagnostika HIV infekce
1.1.6 Antiretrovlrová terapie.
1.1.7 Profylaxe oportunních infekcí Literatura
2 ČÁST SPECIÁLNÍ
2.1 Neurologické projevy primární HIV infekce
2.1.1 Patogeneze
2.1.2 Klinický obraz.
2.1.3 Laboratorní nálezy
2.1.4 Diagnóza
2.1.5 Terapie.
2.1.6 Kazuistika č. 1: primární HIV infekce s neurologickými projevy
Literatura
2.2 HIV encefalopatie
2.2.1 Epidemiologie.
2.2.2 Patogeneze
2.2.3 Patologie
2.2.4 CNS jako sanctuary site
2.2.5 Klinické projevy
2.2.6 Diagnóza
2.2.7 Terapie.
2.2.8 Kazuistika č. 2: HIV encefalopatie u intravenózního toxikomana
2.2.9 Kazuistika č. 3: HIV encefalopatie s demencí
Literatura
2.3 Onemocnění míchy
2.3.1 Myelitida v rámci primární HIV infekce
2.3.2 Vakuolární myelopatie
2.3.3 Myelopatie infekčního původu
2.3.4 Míšní lymfom
Literatura
2.4 Postižení periferního nervového systému při HIV Infekci.
2.4.1 Primární HIV infekce a onemocnění periferního nervového systému
2.4.2 Akutní inflamatorní demyelizační polyradikuloneuritida (syndrom Guillain-Barré)
2.4.3 Chronická inflamatorní polyradikuloneuritida
2.4.4 Mononeuritis multiplex.
2.4.5 Syndrom difuzní lymfocytární infiltrace.
2.4.6 Distální symetrická polyneuropatie
2.4.7 Autonomní neuropatie u HIV infekce
2.4.8 CMV progresivní polyradikulopatie.
2.4.9 Kazuistika č. 4; AIDP při HIV infekci.
2.4.10 Kazuistika č. 5: distální symetrická polyneuropatie dolních končetin při HIV infekci.
Literatura
2.5 Postižení kosterního svalstva při HIV infekci
2.5.1 HIV polymyositida.
2.5.2 Toxické myopatie
2.5.3 Pyomyositida
Literatura
2.6 Infekční onemocnění postihující nervový systém
2.6.1 Infekce viry HTLV-I a HTLV-II
2.6.2 Postižení nervového systému způsobené herpetickými viry
2.6.3 Progresivní multifokální leukoencefalopatie
2.6.4 Hepatitida C při HIV.
2.6.5 Ostatní virové infekce postihující nervový systém
2.6.6 Bakteriální infekce postihující nervový systém.
2.6.7 Syfilis
2.6.8 Tuberkulóza a atypické mykobakteriózy
2.6.9 Kryptokoková meningitida
2.6.10 Ostatní mykotické infekce
2.6.11 Mozková toxoplasmóza
2.6.12 Ostatní parazitární Infekce
Literatura
2.7 Nádory postihující nervový systém u osob s HIV Infekcí
2.7.1 Primární lymfom CNS.
2.7.2 Systémový non-hodgkinský lymfom
2.7.3 Kaposiho sarkom
2.7.4 Lelomyosarkom
2.7.5 Kazuistika č. 11: lymfom s míšní kompresí u pacienta s HIV infekcí. Literatura
2.8 Cévní postižení CNS při HIV infekci.
2.8.1 Výskyt
2.8.2 Etiologie
2.8.3 Příznaky
2.8.4 Diagnóza
2.8.5 Terapie.
2.8.6 HIV retinopatie.
Literatura
2.9 Neurologické nežádoucí účinky antiretrovirové terapie
2.9.1 Toxické periferní neuropatie.
2.9.2 Neurologické a psychiatrické nežádoucí účinky terapie efavirenzem
2.9.3 Zidovudinová myopatie
2.9.4 Neurologické projevy imunorestitučního zánětlivého syndromu
2.9.4.1 Kazuistika č. 12: CMV retinitida a vitritida v rámci IRIS
2.9.5 Akutní neuromuskulární selhání
Literatura
2.10 Záchvatová onemocnění při HIV/AIDS.
2.10.1 Etiologie
2.10.2 Epidemiologie.
2.10.3 Klinický obraz.
2.10.4 Diagnostika
2.10.5 Terapie
Literatura
2.11 Bolestivé stavy při HIV/AIDS
2.11.1 Výskyt.
2.11.2 Etiologie
2.11.3 Terapie
2.11.3 Terapie
Literatura
2.12 Demyelinizační onemocnění pří HIV infekci
Literatura
3 ZKUŠENOSTI Z VLASTNÍHO SOUBORU NEMOCNÝCH
3.1 Soubor pacientů.
3.2 Metodika.
3.3 Výsledky
3.3.1 Subjektivní potíže.
3.3.2 Neurologický nález
3.3.3 Výskyt toxické neuropatie
3.3.4 Elektroencefalografie.
3.3.5 Somatosensorické evokované potenciály
3.3.6 Sluchové evokované potenciály
3.3.7 Elektromyografické vyšetření.
3.3.8 Neuropsychologické vyšetření
3.3.9 Vyšetření mozkomíšní moku.
3.3.10 Sérologické sledování výskytu lymeské borreliózy
3.4 Závěr
Literatura
4 DOPORUČENÉ POSTUPY A ALGORITMY DIAGNOSTIKY NEUROLOGICKÝCH KOMPLIKACÍ HIV/AIDS
4.1 Úvod.
4.2 Poruchy paměti, intelektových funkcí a demence
4.3 Epilepsie.
4.4 Bolesti hlavy
4.5 Diagnostika periferních neuropatií
4.6 Paraparéza dolních končetin, příznaky myelopatie.
4.7 Hemiparéza
4.8 Parézy mozkových nervů.
4.9 Závratě, poruchy rovnováhy a sluchu
4.10 Diferenciální diagnostika radiologických nálezů fokálních lézí CNS.
4.10.1 Toxoplasmóza.
4.10.2 Primární mozkový lymfom
4.10.3 Progresivní muitifokální leukoencefalopatie
4.10.4 Kryptokoková meningitida
4.10.5 Cytomegalovirová infekce
Literatura
Přehled internetových zdrojů informací o problematice HIV/AIDS
Příloha: Screening HIV demence (HIV dementia scale)