Neuromuskulární deformity páteře

450 Kč
Neuromuskulární deformity páteře
Autor: 
Repko Martin
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Komplexní diagnostické, terapeutické, rehabilitační a ošetřovatelské postupy
ISBN: 
9788072625369
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 490 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
123
Formát: 
155x225 mm
Poznámka: 

Recenzenti

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice Brno, Neurologická klinika

prof. MUDr. Otto Vlach, DrSc.

Hornická nemocnice Karviná, spondylochirurgické oddělení

Problematika neuromuskulárních onemocnění představuje ve své podstatě širokou oblast, na jejímž řešení se podílí řada odborností. Péče o pacienty s těmito onemocněními vyžaduje multidisciplinární přístup nejen zdravotnický, ale i sociální, pedagogický a psychologický. Přidružené deformity páteře, které se u neuromuskulárních onemocnění projevují velmi často, mohou výrazně ovlivňovat nejen kvalitu života postiženého, ale i jeho celkovou délku. Jedině komplexní přístup a vzájemná spolupráce zdravotnických i nezdravotnických subjektů může zaručit kvalitní léčebné výsledky a dlouhodobý stabilizovaný stav pacienta.

Kniha předkládá současný pohled na diagnostiku a léčebné možnosti neuromuskulárních deformit páteře s podrobnějším zaměřením na spondylochirurgii a s ní související multidisciplinární péči. Autoři se nejprve zaměřili na klasifikaci a příčiny vzniku deformity páteře. Podrobněji se věnují jednotlivým typům neuromuskulárních onemocnění, jakož i klinickým a zobrazovacím vyšetřovacím metodám. V léčebné části knihy jsou analyzovány jednotlivé možnosti konzervativní i operační léčby v souboru neoddělitelných postupů při komplexní péči o tyto pacienty.

Publikace je určena lékařům v pregraduální přípravě i klinické praxi, fyzioterapeutům a střednímu i vyššímu zdravotnickému personálu.

Obsah:

1. Předmluva

2. Úvod do problematiky (Martin Repko)

3. Poznámky z aplikované funkční anatomie (Martin Repko)

3.1. Páteř

3.2. Lumbopelvické spojení

3.3. Aplikovaná anatomie při operačním řešení

4. Základní patologie axiálního skeletu (Martin Repko, Ivan Müller)

4.1. Fyziologická zakřivení páteře

4.2. Deformity páteře

4.3. Deformity pánve

4.4. Komplexní deformity

5. Definice a klasifikační zařazení neuromuskulárních deformit páteře (Martin Repko, Martin Krbec)

5.1. Definice

5.2. Klasifikace

6. Nejčastější typy neuromuskulárních deformit páteře (Martin Repko)

6.1. Dětská mozková obrna

6.2. Friedreichova ataxie

6.3. Morbus Charcot-Marie-Tooth

6.4. Syringomyelie

6.5. Poliomyelitida a postpoliomyelitický syndrom

6.6. Spinální svalová atrofie

6.7. Artrogrypóza - arthrogryposis multiplex congenita

6.8. Svalová dystrofie - morbus Duchenne

7. Vyšetřovací metody (Martin Repko, Richard Chaloupka, Andrea Šprláková-Puková)

7.1. Anamnéza

7.2. Klinické vyšetření

7.3. Neurologické vyšetření

7.4. Funkční vyšetření kardiopulmonálního systému

7.5. Zobrazovací metody

8. Terapie neuromuskulárních deformit páteře (Martin Repko, Jana Kocourková, Dagmar Pavlů, Ivana Rygalová, Martin Krbec, Vladimír Tichý, Richard Chaloupka, Jana Pátková)

8.1. Obecná pravidla (Martin Repko)

8.2. Konzervativní terapie

8.3. Pedagogicko-psychologické aspekty (Ivana Rygalová)

8.4. Operační terapie (Martin Repko, Martin Krbec, Vladimír Tichý, Richard Chaloupka)

8.5. Pooperační péče

9. Závěr

10. Seznam použitých zkratek

Rejstřík