Neurourologie

736 Kč
Neurourologie
Autor: 
Krhut Jan
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072623605
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 800 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
141
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Recenzent

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Urologická klinika

Málokterá z dílčích oblastí urologie zaznamenala ve světě v posledních třech desetiletích tak mohutný rozvoj zájmu odborné veřejnosti jako právě problematika neurogenních dysfunkcí dolních cest močových.

Předkládaná publikace představuje ucelený pohled na tuto multidisciplinární tematiku, upozorňuje čtenáře na základní axiomy neurourologie a snaží se nastínit obecně platná diagnostická a léčebná schémata. Alespoň okrajově se zabývá také neurogenními sexuálními a intestinálními dysfunkcemi, neboť základní orientace v této oblasti je pro každého, kdo se věnuje neurourologickým pacientům, nezbytností.

Kniha chce být zejména praktickým pomocníkem v každodenní práci a bude jen dobře, stane-li se impulsem k hlubšímu zájmu o neurourologii. Publikace je určena všem zájemcům o tuto oblast, především urologům a neurologům, ale též neurochirurgům, pediatrům, gerontologům, traumatologům, psychiatrům, fyzioterapeutům a v neposlední řadě též praktickým lékařům.

Obsah:

Zkratky

Úvod

1. Historie neurourologie

2. Cíle neurourologie

3. Struktura a funkce centrálního nervového systému a dolních močových cest

3.1. Centrální nervový systém

3.2. Dolní močové cesty

4. Inervace močových cest

5. Fyziologie mikce

6. Patofyziologie neurogenního měchýře

7. Klasifikace neurogenních poruch mikce

8. Diagnostika neurogenních poruch mikce

8.1. Anamnéza

8.2. Základní neurologické vyšetření (David Doležil)

8.3. Neurourologické vyšetření

8.4. Laboratorní vyšetření

8.5. Mikční karta

8.6. Pad-test

8.7. Test ledovou vodou

8.8. Sonografie

8.9. Rentgenová vyšetření

8.10. Urodynamické a videourodynamické vyšetření

8.11. Elektrofyziologické vyšetřovací metody

8.12. Shrnutí

9. Terapie neurogenních mikčních poruch

9.1. Současné terapeutické koncepty

9.2. Dysfunkce typu A (hyperaktivní detruzor + hyperaktivní sfinkter) - konzervativní metody léčby

9.3. Dysfunkce typu A (hyperaktivní detruzor + hyperaktivní sfinkter) - operační metody léčby

9.4. Dysfunkce typu B (hyperaktivní detruzor + hypoaktivní sfinkter) - konzervativní metody léčby

9.5. Dysfunkce typu B (hyperaktivní detruzor + hypoaktivní sfinkter) - operační metody léčby

9.6. Dysfunkce typu C (hypoaktivní detruzor + hyperaktivní sfinkter) - konzervativní metody léčby

9.7. Dysfunkce typu C (hypoaktivní detruzor + hyperaktivní sfinkter) - operační metody léčby

9.8. Dysfunkce typu D (hypoaktivní detruzor + hypoaktivní sfinkter) - konzervativní metody léčby

9.9. Dysfunkce typu D (hypoaktivní detruzor + hypoaktivní sfinkter) - operační metody léčby

10. Mikční dysfunkce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí (Jan Doležel)

10.1. Incidence, prevalence, etiologie

10.2. Klinický obraz a průběh

10.3. Urologická léčba

10.4. Syndrom autonomní dysreflexie při transverzální lézi míšní

10.5. Shrnutí

11. Mikční dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou (Roman Zachoval)

11.1. Incidence, prevalence, etiologie

11.2. Klinický obraz a průběh

11.3. Neurologická diagnostika

11.4. Neurologická léčba

11.5. Urologická diagnostika

11.6. Urologická léčba

12. Mikční dysfunkce u pacientů s demencí

12.1. Incidence, prevalence, etiologie

12.2. Diagnostika

12.3. Terapie

13. Mikční dysfunkce u pacientů po cévních mozkových příhodách

14. Mikční dysfunkce u pacientů s parkinsonismem (Roman Zachoval)

15. Mikční dysfunkce u pacientů s diabetes mellitus

16. Mikční dysfunkce u pacientů po rozsáhlých pánevních operacích

17. Mikční dysfunkce u pacientů se syndromem míšního útlaku netraumatické etiologie

17.1. Herniace intervertebrálního disku

17.2. Nádory páteřního kanálu

18. Mikční dysfunkce u pacientů s dysrafismy a další neurogenní mikční dysfunkce u dětí (Jaroslav Ženíšek)

18.1. Klasifikace neurogenních dysfunkcí močových cest u dětí

18.2. Diagnostika

18.3. Neurospinální dysrafismy

18.4. Mozková obrna

18.5. Spinální trauma

19. Mikční dysfunkce u pacientů se vzácnými neurologickými chorobami

19.1. Transverzální myelitida

19.2. Infekce herpetickými viry

19.3. Lymská borrelióza

19.4. Syndrom přední míšní arterie

19.5. Guillainův-Barréův syndrom

19.6. Behçetův syndrom

19.7. Systémový lupus erythematodes

20. Vzácné a problematicky klasifikovatelné mikční dysfunkce

20.1. Hinmanův syndrom

20.2. Syndrom Fowlerové

20.3. »Lazy bladder« - »líný měchýř«

20.4. Paruréza

21. Neurogenní sexuální dysfunkce

21.1. Neurogenní sexuální dysfunkce u mužů

21.2. Neurogenní sexuální dysfunkce u žen

22. Neurogenní intestinální dysfunkce

22.1. Fyziologie intestinálních funkcí

22.2. Diagnostika intestinálních dysfunkcí

22.3. Léčba obstipace

22.4. Léčba fekální inkontinence

23. Pracoviště zabývající se diagnostikou a terapií neurogenních dysfunkcí dolních cest močových

Rejstřík