Nosní polypy

266 Kč
Nosní polypy
ISBN: 
807262198X
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 290 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
100
Formát: 
155x225 mm

Monografie je na našem trhu první publikací zabývající se touto problematikou. Autorka v ní shrnuje základní fakta o nosní polypóze a uvádí některé zcela nové poznatky týkající se horních cest dýchacích. Text je doplněn obrázky a tabulkami, v klinické části pak krátkými kazuistikami. Kniha je koncipována jako učebnice pro postgraduální vzdělávání otorinolaryngologů. Zpracovává téma v širším kontextu, především ve vztahu k jiným onemocněním dýchacích cest, takže přináší užitečné informace i pro pneumology, alergology a pediatry.

Obsah:

1. Definice a epidemiologie

2. Anatomické a fyziologické poznámky

3. Histopatologie

4. Patogeneze

5. Vyšetřovací a zobrazovací metody

6. Klasifikace a staging

7. Klinický obraz

8. Nosní polypy a jiná onemocnění

9. Diferenciální diagnóza

10. Terapie nosní polypózy

11. Souhrn pro praxi