Novinky v ekonomii za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.) Zákon o právu shromažďovacím (č. 84/1990 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i...

19.03.19
Daňová evidence - Teorie a praxe Daňová evidence - Teorie a praxe

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zá...

19.03.19
Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních...

19.03.19
Odborné školství a odborné vzdělávání Odborné školství a odborné vzdělávání

Odborné školství a odborné vzdělávání mají zásadní důležitost pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Tato publikace u nás poprvé objasňuje odborné školství jako komplex různých vzdělávacích institucí, především na úrovni středního školství....

19.03.19
Výživné Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy...

19.03.19
Řízení o zaplacení směnečného nároku Řízení o zaplacení směnečného nároku

Směnky jsou hojně využívaným cenným papírem, proto je vedeno mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Tato soudní řízení vykazují významná specifika a jsou pro jejich účastníky plné potenciálních nástrah, které mohou zhatit jejich úspěc...

19.03.19
MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019 MERITUM Účetnictví podnikatelů 2019

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2019 vybíráme:

...

19.03.19
Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi

Publikace velmi srozumitelným způsobem provádí čtenáře oblastí účetnictví, od nejjednodušších problémů až po závěrečné nejsložitější. V závěru každé kapitoly je připojena celá řada odborných otázek, takže si každý čtenář může okamžitě ověřit, že d...

19.03.19
Co by měl vědět příjemce dotace Co by měl vědět příjemce dotace

Být příjemcem dotace není snadné - s čerpáním dotace je totiž spojeno velké množství úkolů, které je příjemce dotace povinen splnit. Kniha jako jediná na trhu podává ucelenou informaci o tom, co by příjemce dotace měl vědět, na co by si měl dát po...

15.03.19
Rozpočtová skladba v roce 2019 Rozpočtová skladba v roce 2019

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela.
Využití publikace

Tato oblíbená publikace je určena pro účetní a r...

12.03.19
Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností Katalog prací ve veřejných službách a správě; Katalog správních činností – 2019

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a výv...

12.03.19
Abeceda personalisty 2019 Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé...

12.03.19
Ekonomické bubliny, Kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit Ekonomické bubliny

Tato kniha je o bublinách. Poslední velká splaskla přesně před deseti lety, každý z nás ale zažil a zažívá ještě jednu mnohem větší. Tu, ve které žijeme nyní. Otázkou není jestli, ale kdy splaskne. A hlavně jak se na to připravit.

Tato knih...

01.03.19
Vnitřní směrnice pro některé vybrané účetní jednotky + CD Vnitřní směrnice pro některé vybrané účetní jednotky + CD

Publikace Jaroslavy Svobodové, metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkový...

22.02.19
Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro podnikatele Účtová osnova, České účetní standardy 2019

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí ně...

22.02.19
Moderní marketingová komunikace, 2., zcela přepracované vydání Moderní marketingová komunikace

Nové vydání komplexní publikace o marketingové komunikaci je zcela přepracováno a doplněno o nové poznatky, týkající se například online marketingové komunikace, B2B komunikace a trendech v oboru. Obsahuje nové případové studie a barevnou obrazovo...

22.02.19