Novinky v ekonomii za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční prostředky, které se získávají...

15.11.19
Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 7., aktualizované vydání Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

Sedmé, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novelu zákona o DPH, jež s účinností od 1. července 2017 zejmén...

05.11.19
meritum Daň z přidané hodnoty 2019 meritum Daň z přidané hodnoty 2019

meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat.

Publikace je rozdělena do tří č...

05.11.19
Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání Manažerské účetnictví - nástroje a metody

Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového...

05.11.19
Slovník pojmů IFRS - 3. vydání Slovník pojmů IFRS

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných s...

05.11.19