Novinky v ekonomii za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zákoník práce 2020 (sešitové vydání) Zákoník práce 2020

Stejně jako v předchozích letech jsme i pro rok 2020 pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce k 1. 1. 2020 včetně souhrnného komentáře k jednotlivým věcně shodným skupinám zákonných ustanovení se zapracováním v...

14.01.20
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019.
Zapracovány všechny aktuální změny

Výklad v této publikaci reaguje na všechny změny, k nimž v obla...

14.01.20
Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020 Cestovní náhrady v 315 příkladech 2020

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně slu...

14.01.20
Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2020 s přehledy Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2020

Tato čtenářsky oblíbená publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020.
Legislativní změny pro rok 2020

Součástí této publikace jsou také parametrické...

14.01.20
Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2020 Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2020

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Cestovní náhrady prakticky od A do Z

Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenář...

14.01.20