Novinky z medicíny za posledních 40 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Právo komplementární a alternativní medicíny Právo komplementární a alternativní medicíny

Kniha je první českou monografií zabývající se právem komplementární a alternativní medicíny na pomezí práva, sociomedicíny a filozofie zdraví.

Publikace vychází z ústavně zaručené svobody v...

19.06.20
Sociálně úspěšní psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996-2020 Sociálně úspěšní psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996-2020

Když v roce 1996 vyšla kniha Vzpoura deprivantů, vyvolala zaslouženou pozornost. Šlo o první příspěvek českých autorů k tématu lidí s charakteristickým souborem odchylek citového a sociálního život...

19.06.20
Pracovnělékařské služby, 3. vydání Pracovnělékařské služby

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020.

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nej...

16.06.20
Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně

Kniha vychází z mnohaleté praxe autorů a je určena nejen lékařům provádějícím spiroergometrické vyšetření, ale i dalším odborníkům, kteří se setkávají s výsledky spiroergometrie a aplikují je v pra...

12.06.20
Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Kniha přináší ucelený pohled na multidisciplinární přístup k paliativní péči u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Cílem knihy je poskytnout informace o možném propojení neurologické, paliativní a reh...

12.06.20
Pneumologie v každodenní praxi Pneumologie v každodenní praxi

Kniha je vhodná pro všechny lékařské praxe, kde se lékař každodenně setkává u svých pacientů s onemocněním dýchacích cest.

Jsou popsány akutní i chronické formy nemocí dýchacích cest, jejich...

12.06.20
Ošetřovatelství v intenzivní péči, 2., aktualizované a doplněné vydání Ošetřovatelství v intenzivní péči

Kniha je zdrojem cenných informací i pro studenty a vyučující v oborech všeobecná sestra, sestra v intenzivní péči, zdravotnický asistent a praktická sestra. Publikace je určena všem sestrám, které...

12.06.20
Obsedantně-kompulzivní porucha Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha je relativně časté a většinou celoživotní psychické onemocnění, které se týká přibližně 3 % populace. Léčbu však zpravidla vyhledá jenom část těchto osob, které mají...

12.06.20
Lékařská fyziologie, 2., přepracované a doplněné vydání Lékařská fyziologie

Publikace představuje moderní odbornou učebnici jednoho ze základních oborů lékařství. Po devíti letech byla zcela přepracována a aktualizována prakticky ve všech svých částech.

Podrobnou a...

12.06.20
Zdraví a nemoc zaměstnance Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracov...

12.06.20
Patologické hráčství, výskyt, diagnostika, léčba, komplexní pohled na problemati Patologické hráčství

Teoreticko-metodologické souvislosti spojila autorka do kategorií, v nichž popisuje patologické hráčství jako poruchu kontroly impulzů; patologické hráčství jako nelátkovou, behaviorální závislost;...

12.06.20
Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb

Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejč...

12.06.20
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelský proces v pediatrii a chirurgii je určené pro žáky 3. a 4. ročníku SZŠ jako základní učebnicí předmětu ošetřovatelství. Obsahuje in...

12.06.20
Léčebné konopí v současné medicínské praxi Léčebné konopí v současné medicínské praxi

Kniha je určena lékařům všech odborností, kteří přicházejí do kontaktu s nemocným, a poskytuje jim praktické aktuální informace o této mimořádně diskutované oblasti léčby. Zmiňuje hlavní indikační...

12.06.20