Novinky z medicíny za posledních 40 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Základy fyziologie člověka Základy fyziologie člověka

Předkládaný text není klasickou učebnicí fyziologie v pravém slova smyslu, ale má spíše charakter repetitoria.
Jsou v něm shrnuty základní poznatky z fyziologie člověka, které jsou podle názo...

21.05.19
Medicínské právo. 2. vydání Medicínské právo. 2. vydání

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České repub...

14.05.19
Potřeby žen v porodní asistenci Potřeby žen v porodní asistenci

Kniha se zabývá problematikou potřeb žen v porodní asistenci. Je zaměřena na specifika potřeb těhotných žen, rodiček a žen po porodu. Seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi o potřebác...

03.05.19