Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizova Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Předkládaná publikace je podrobným komentářem zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tedy zá...

02.11.18
Komentovaná judikatura k s. r. o. Komentovaná judikatura k s. r. o.

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, pr...

02.11.18
Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.) Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou...

02.11.18
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.)

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůb...

02.11.18
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na...

26.10.18
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č. 262/2017 Sb.). Komentář

Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legisl...

26.10.18
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) Živnostenský zákon (455/1991 Sb.). Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – Komentář

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly...

26.10.18
 Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací

Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, které odrážejí změny...

26.10.18
Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – Komentář

Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, k právnímu stavu ke dni 25. 5. 2018. Seznamuje čtenáře s faktickým fungováním obecních a městských policií v České republic...

26.10.18
Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny

Je to zástupce ředitele, na kom často spočívá chod školy, jeho tíha a úkol každodenně jej ovlivňovat. Právě o této skutečnosti vypovídá již druhé vydání publikace Zástupce ředitele aneb Život mezi...

26.10.18
Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání Rozvody, rozchody a zánik partnerství

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a...

26.10.18
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případ...

26.10.18