Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Pracovní právo v bodech s příklady - 5. vydání Pracovní právo v bodech s příklady

Páté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoc...

14.05.19
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního pr...

14.05.19
Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Praktický komentář Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné sprá...

14.05.19
Etický kodex advokáta (usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) Etický kodex advokáta

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze zá...

14.05.19
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.). Komentář Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.)

Komentář k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, uznávaných autorů prof. JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. a JUDr. Mgr. Daniela Nováka, Ph.D., není pouze výkladem k jed...

14.05.19
Odklony v trestním řízení Odklony v trestním řízení

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav.

Autor sám se d...

14.05.19
Komerční bezpečnost - 2. vydání Komerční bezpečnost - 2. vydání

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technol...

14.05.19
Civilní proces - Casebook Civilní proces - Casebook

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími s...

14.05.19
Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v proc...

14.05.19
Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni - cyklus: Jak (ne)dělat adv Jak vyjednávat o odměně aneb Nejsme si všichni rovni

Začínáte s advokacií nebo hledáte odpověď na to, co děláte v dosavadní praxi špatně? Série čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná...

14.05.19
Znalecké dokazování v trestním řízení Znalecké dokazování v trestním řízení

Publikace se zabývá problematikou efektivní součinnosti orgánů činných v trestím řízení a znalců při dokazování v trestním řízení.

Hlavním cílem publikace je, aby znalci zpracovávající posud...

14.05.19
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele

Publikace se zabývá otázkou, zda má být peněžitá sankce přiměřená k majetku pachatele. Úvodní kapitola se věnuje jak filozofickým aspektům této otázky, tak různými řešeními, která nabízí např. směr...

14.05.19
Zákon o veřejném ochránci práv (zák. č. 349/1999 Sb.). Komentář Zákon o veřejném ochránci práv (zák. č. 349/1999 Sb.)

Komentář, který vznikl při záštitě veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. a dalších pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o veřej...

14.05.19
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě anal...

14.05.19
Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v proc...

14.05.19
Zákon o právu na informace o životním prostředí Zákon o právu na informace o životním prostředí

Praktický komentář k zákonu č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, seznamuje pomocí příkladů především neprávníky s postupy zpřístupňování informací o životním prostředí. Součá...

14.05.19
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Praktický komentář Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právn...

14.05.19
Medicínské právo. 2. vydání Medicínské právo. 2. vydání

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České repub...

14.05.19
Správní právo. Obecná část Správní právo. Obecná část

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou část...

14.05.19
WTO a právo mezinárodního obchodu WTO a právo mezinárodního obchodu

Účelem knihy je podat výklad základů práva WTO (Světová obchodní organizace) zasazený do kontextu obchodních a politických vztahů mezi státy. Publikace vhodným způsobem doplňuje částečně mezeru, kt...

14.05.19