Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.) - Komentář Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.)

Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po...

19.03.19
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

Tento rozsáhlý slovník s více než 20 tisíci českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrn...

19.03.19
Výživné Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české prá...

19.03.19
Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) - komentář, 2. vydán Odměna advokáta (vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif)

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší opět podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odmě...

19.03.19
Notářský řád (č. 358/1992 Sb.) - praktický komentář Notářský řád (č. 358/1992 Sb.)

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množ...

19.03.19