Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu o...

15.11.19
Praktikum z práva životního prostředí Praktikum z práva životního prostředí

Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí.

Autoři originálně pracují s jednotlivými př...

15.11.19
Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2 Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.)

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které s...

15.11.19
Zástavní právo - 3. vydání Zástavní právo

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapi...

15.11.19
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámka Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 2019

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace.
Co v této publikaci naleznete?

Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž j...

15.11.19
Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání Občanský zákoník. Komentář

Nové, aktuální vydání úplného komentáře občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otá...

05.11.19
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je nejrozšířenějším povinným pojištěním. Komentář vykládá nejen otázky týkající se pojištění samotného, tedy pojistného vztahu, jeho vzniku a zániku či práv...

05.11.19
Insolvenční zákon Insolvenční zákon

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soud...

05.11.19
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo n...

05.11.19
Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.)

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a orga...

05.11.19
Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Praktický komentář Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není poja...

05.11.19
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.). Prakti Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.)

Praktický komentář k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, seznamuje se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů a právními vztahy z něj plynoucích....

05.11.19
Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů Pracovnělékařské služby – povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. je stále vzbuzuje četné nejasno...

25.10.19