Novinky v právu za posledních 30 dnů

Obálka Titul Anotace Vloženoikona řazení
Zákon o obcích (128/2000 Sb.) Zákon o obcích (128/2000 Sb.)

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupi...

23.01.18
Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.) Zákon o rozhodčím řízení (č. 216/1994 Sb.)

Druhé vydání komentáře zákona o rozhodčím řízení je velmi podrobně a odborně zpracovanou příručkou pro každého, kdo se v daném tématu potřebuje zorientovat. Není zde uveden a okomentován pouze stáv...

23.01.18
Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný...

23.01.18
Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblast...

23.01.18
Musíš znát... Rodinné právo. Manželství Musíš znát... Rodinné právo. Manželství

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled o právní úpravě manželství, registrovaného partnerství, jiných forem soužití a zabývá se také manželstvím z pohledu kanonického práva. Na k...

23.01.18
Sociální právo EU Sociální právo EU

Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva.

Kniha provede...

23.01.18
Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní p Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz

Účelem předkládané příručky je pomoci žadatelům o zbrojní průkaz s přípravou na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti. Příručka obsahuje kompletní znění souboru více než 500 testových otáze...

23.01.18
Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součás...

23.01.18
Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2018 Stavební zákon s komentářem a souvisejícími předpisy 2018

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.
Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn

...

23.01.18