Nový stavební zákon v teorii a praxi

891 Kč
Nový stavební zákon v teorii a praxi
Podnázev: 
S poznámkami a souvisejícími předpisy
ISBN: 
80-7201-626-1
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 990 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Zákony - komentáře
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
704
Formát: 
A5

Publikace navazuje na 11 předchozích vydání úspěšné knihy „Stavební zákon v teorii a praxi“. Jednotlivá ustanovení úplného znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) jsou opatřena poznámkami k jejich aplikaci a uvedeny jak „vnitřní“ vazby na související ustanovení zákona, tak „vnější“ vazby na jiné související právní předpisy.
Oba uvedené zákony přinášejí řadu zásadních a koncepčních změn oproti dosavadní právní úpravě územního plánování, stavebního řádu i vyvlastňovacího řízení a v poznámkách na ně je zvlášť upozorňováno. Čtenáři jsou rovněž seznámeni s přípustnými alternativními postupy a zjednodušeními při umisťování, přípravě, posuzování, projednávání a povolování staveb.
Součástí publikace je rovněž zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (tzv. změnový zákon), kterým se mění celkem 52 zákonů navazujících nebo jinak souvisejících s uvedenými dvěma zákony, a prováděcí vyhlášky OTP a bezbariérová, které zůstávají v účinnosti i po 1. 1. 2007 (s výjimkou ustanovení o umístění staveb). Všechny tyto předpisy jsou opatřeny výkladem.
Nové prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu s poznámkami vycházejí v samostatné publikaci v březnu 2007.
Autorský kolektiv je složen z předních odborníků, kteří uvedené předpisy připravovali, a je zárukou fundovaných odborných stanovisek a komentářů k nim.
Lze očekávat, že se kniha stane užitečnou pracovní pomůckou a zdrojem informací především pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, stavebníky, investory, inženýrské organizace, developery, podnikatele ve stavebnictví, uchazeče o jmenování do funkce autorizovaného inspektora i pro ostatní zájemce.