Nový zákoník práce s komentářem

1,035 Kč
Nový zákoník práce s komentářem
Podnázev: 
použitelnou judikaturou a předpisy související
ISBN: 
978-80-7201-724-9
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1150 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. aktualizované a přepracované
Edice: 
Zákony - komentáře
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
928
Formát: 
B5

Aktualizace k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010
Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., nabyl účinnosti od 1. ledna 2007. Od tohoto data byl šestkrát novelizován.
Výrazněji byl zákoník práce změněn zákonem č. 362/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2008. Dne 14. dubna 208 byl vyhlášen nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., jímž byl zákoník práce podstatně dotčen.
Druhé vydání komentáře k zákoníku práce, které vydavatelství Linde aktuálně a jako první čtenářům předkládá, připravil změněný autorský kolektiv. Komentář reaguje nejen na změny provedené zákonem č. 362/2007 Sb., ale také na změny, které v zákoníku práce provedl Ústavní soud.
Nejpodstatnější, po vyhlášení nálezu Ústavního soudu, je změněný vztah občanského zákoníku k zákoníku práce. Tento vztah vychází z podpůrné působnosti (subsidiarity) občanského zákoníku vůči zákoníku práce, změněna byla rovněž výkladová pravidla zákoníku práce. Na všechny změny, ke kterým došlo, se snaží druhé vydání komentáře nalézt odpověď. Zachováno zůstalo posouzení charakteru jednotlivých ustanovení zákoníku práce provedené podle změněných výkladových pravidel.