Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku - 2., doplněné a aktualizované vydání

564 Kč
Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku -
Autor: 
Eliáš Karel
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7478-493-4
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 564 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
2. aktualizované
Rok vydání: 
2014
Počet stran: 
360

Čtivě, srozumitelně a vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a s nimiž každý občan denně přichází (byť někdy nevědomky) do kontaktu.

Autoři, vesměs tvůrci nové právní úpravy, vysvětlují její hlavní principy a zásady. Hned v úvodu podtrhují myšlenku, že „právo je tu kvůli lidem“ a že „lidé si dokážou soukromé záležitosti uspořádat sami podle svých zájmů a potřeb a zpravidla rozumněji, než jim to dokáže nadirigovat stát, a že je věcí jejich osobní iniciativy, jak se svým soukromím naloží“. Důraz je položen na základní ideje nového soukromého práva, jako je zásada poctivosti a dobré víry, jednání v souladu se zákonem, veřejným pořádkem a dobrými mravy, přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí, ale i hranice svobody soukromé vůle.

Velký prostor je v knize věnován porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem, zejména ve vlastnickém, rodinném a obchodním právu, v oblasti dědictví, v neziskovém sektoru, nájemních vztazích, katastrálních předpisech atd. V druhém vydání přibyla kapitola o novinkách ve zdravotnictví a v bankovních službách a kapitola o vztahu soukromého a veřejného práva.

Kniha obohatí nejen laiky, ale i právníky a studenty práv, kteří musí nové občanské právo vykládat a aplikovat.