Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář.

1,035 Kč
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář.
Autor: 
Jirsa Jaromír
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání
ISBN: 
978-80-7598-366-4
EAN: 
9788075983664
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 1150 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
3.
Rok vydání: 
2019
Počet stran: 
536

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.

První kniha obsahuje výklad § 1 až 78g o. s. ř., tedy výklad části první – obecná ustanovení a části druhé – činnost soudu před zahájením řízení.