Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou

1,422 Kč
Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou
ISBN: 
978-80-7201
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1580 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
4. aktualizované
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
1262
Formát: 
A5
Poznámka: 

Podle stavu k 1.7.2009

Od 1. července 2009 nabyla účinnosti významná tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu. Zpracovává nově některé tradiční instituty občanského práva procesního, jako např. doručování, zároveň ale ve snaze po co nejrychlejším řešení aplikuje zásadu koncentrace řízení v rámci přípravy jednání i v přípravném jednání, což přináší samozřejmě procesní důsledky pro účastníky řízení. Další změny a novinky zavádí v řízení o dědictví, zejména činnost notáře jako soudního komisaře, centrální evidenci manželských smluv, elektronizaci justice, evropském platebním rozkazu a mediaci. Dílčí změny se týkají místní příslušnosti, dokazování, nákladů řízení, rozhodnutí, opravných prostředků, vykonávacího řízení.
Tento komentář navazuje na 3. úspěšné vydání kolektivu v obdobném složení pod vedením prof. Winterové.
Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena praktickým komentářem obsahujícím srozumitelný výklad institutů, včetně odkazů na úpravu v jiných zákonech a související judikaturu. Kniha dále obsahuje nejvýznamnější související předpisy:
- advokátní tarif,
- zákon o soudních poplatcích a
- vyhlášku, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů.