Občanský soudní řád. Soudní řád správní

679 Kč
Občanský soudní řád, soudní řád správní
Autor: 
Hlavsa Petr
Podnázev: 
Předpisy souvisící s úvodem k aplikaci komunitárního práva a k předběžné otázce
ISBN: 
978-80-7201-706-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 755 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
5. aktualizované a doplněné
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
648
Formát: 
A5

Úvod publikace je věnován stručnému seznámení s aplikací komunitárního práva v ČR a k předběžné otázce v soudní praxi. Občanský soudní řád byl od doby 4. vydání osmnáctkrát novelizován a soudní řád správní sedmkrát. Všechny novely v 5. vydání jsou opatřeny vysvětlujícími poznámkami, jde zejména o nový elektronický platební rozkaz a o nové řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Vysvětlivky obsahuje i připojený zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. U soudního řádu správního byly vysvětlující poznámky doplněny o závěry nové procesní judikatury správních soudů.
Publikace je určena široké právnické veřejnosti zvláště z oblasti veřejné správy, dále soudcům, advokátům i studentům právnických fakult jako aktuální doplněk učebnic.
V publikaci najdou informaci osoby, které hodlají uplatnit svá práva u obecných i správních soudů. Ve správním soudnictví jde například o uplatňování práv ve věcech důchodového zabezpečení, případně nároků proti nečinnosti správních orgánů.