Občanský zákoník

265 Kč
Občanský zákoník
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
a základní občanskoprávní předpisy
ISBN: 
978-80-7263-494-1
EAN: 
9788072634941
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 289 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
7. aktualizované
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
448

Publikace přináší úplné znění všech základních občanskoprávních předpisů podle stavu ke dni 1. 1. 2009. Obsahuje text občanského zákoníku a prováděcích předpisů k němu, jako je nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení, nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník, nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku a vyhlášku o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. V další části knihy jsou publikovány veškeré předpisy tzv. bytového práva (zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákon o vlastnictví bytů, nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu), dále základní předpis tzv. spotřebitelského práva o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Do knihy byly zahrnuty také právní předpisy navazující na občanský zákoník a předpisy s ním související, jakými jsou zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a zákon o veřejných dražbách, dále veškeré předpisy tzv. pojistného práva, jako je zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Pro úplný přehled o tzv. bytovém právu byly připojeny i některé aktuální nálezy Ústavního soudu, které se týkají nájemného z bytů. Veškeré právní předpisy jsou uveřejněny bez komentáře. Základním kritériem sestavení obsahu knihy byl záměr poskytnout jejímu uživateli v jedné publikaci informace o všech základních předpisech občanského práva.