Občanský zákoník. Velký akademický komentář

2,610 Kč
Občanský zákoník – Velký akademický komentář
Autor: 
Eliáš Karel
ISBN: 
978-80-7201-687-7
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 2900 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Zákony - komentáře
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
2640
Formát: 
B5

Tento komentář navazuje na dvě úspěšná vydání komentáře k občanskému zákoníku od kolektivu autorů na čele s JUDr. Milanem Holubem.
Svým pojetím kniha nabízí čtenářům vědecký, kritický a prakticky využitelný výklad zákona. Kromě popisu obsahu normy a rozboru platné úpravy poskytuje také poučení o celkovém základu jednotlivých institutů a jejich širších aspektech, a to i pokud jde o příčiny vzniku stávající úpravy jednotlivých ustanovení a jejich porovnání s relevantními standardy kontinentálního práva.
Výklad jednotlivých ustanovení provázejí rubriky odkazující na literaturu a judikaturu. V judikatuře je poukazováno pouze na judikáty ve sbírkách rozhodnutí, na další rozhodnutí je upozorňováno v poznámkovém aparátu.Judikáty jsou citovány nejen číslem, ale také právní větou.
Účelem komentáře není glorifikovat právní úpravu nebo judikaturu, ale kriticky poukázat na jejich klady i nedostatky. Především však jde o dílo praktické, obsahující prakticky využitelné poučení o věcném obsahu normy.
Se zřetelem k tomu bylo zpracování komentáře svěřeno, kromě několika vynikajících praktiků z justiční i nejustiční sféry, především autorům z akademických kruhů reprezentujících všechny tuzemské právnické fakulty. Vedení kolektivu se laskavě ujal pan prof. dr. JUDr. Karel Eliáš.
Komentář je členěn do dvou svazků.
Je určen především soudcům, advokátům, pracovníkům státní správy a samosprávy, podnikovým právníkům i širšímu okruhu čtenářů.
Toto dílo získalo "Autorskou cenu 2009 od Společnosti Karlovarské právnické dny".