Obchodní zákoník.Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900

1,071 Kč
Obchodní zákoník - Praktické poznámkové vydání
Autor: 
Eliáš Karel
Autor: 
Dvořák Tomáš
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
80-7201-624-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 1190 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
5. přepracované a doplněné
Edice: 
Zákony - poznámková vydání
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
976
Formát: 
A5

Předkládané dílo představuje úplný aktuální text obchodního zákoníku ve znění více než čtyřiceti jeho pozdějších novelizací podle právního stavu k 1. 11. 2006.
Dílo zachovává svoji strukturu a koncepci z předchozích čtyř vydání. Po citaci zákonného ustanovení následuje informace o tom, zdali bylo předmětné ustanovení novelizováno, dále stručné informativní poznámky mající za cíl uvést čtenáře do problematiky a osvětlit mu základní smysl ustanovení, a poté již následuje výběr z použitelné judikatury Ústavního soudu, obou nejvyšších soudů, z předválečných sbírek civilní, trestní a správní judikatury a výjimečně též z judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora ES/EU.
Pro větší přehlednost díla je připojen přehled základní knižní literatury z oblasti obchodního práva a také věcný rejstřík.