Obchodní závazkové vztahy

424 Kč
Obchodní závazkové vztahy
Autor: 
Plíva Stanislav
ISBN: 
978-80-7357-444-4
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 499 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
2. aktualizované
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
340
Související informace: 

Právní úprava obchodních závazkových vztahů představuje rozsáhlou a složitou problematiku. Ze vzájemného vztahu obchodního zákoníku a občanského zákoníku vyplývá, že při jejím výkladu se nelze omezit jen na ustanovení obchodního zákoníku. V zájmu poskytnutí uceleného a věcně správného výkladu je pozornost věnována také těm ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením obecným, která platí i pro závazkové vztahy obchodní.

Učebnice je určena studentům právnických fakult, kteří se s touto problematikou seznamují poprvé, a pracovníkům praxe k obnovení, utřídění a prohloubení znalostí v této oblasti.