Ochrana soukromí ve správním právu

358 Kč
Ochrana soukromí ve správním právu
Autor: 
Mates Pavel
ISBN: 
80-7201-589-3
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 398 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. aktualizované a podstatně přepracované
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
320
Formát: 
A5

Soukromí patří k hodnotám, které jsou v moderní společnosti velmi ceněny.
Právo na soukromí je jedním ze základních lidských práv, na jehož ochraně se podílí řada právních odvětví. Pokud jde o správní právo, to stanoví především podmínky, za nichž mohou orgány veřejné správy zasahovat do jednotlivých práv tvořících soukromí, reguluje však i vztahy mezi subjekty s jinak rovným postavením.
Kniha se zabývá právní regulací oprávnění ke vstupu správních orgánů a jiných subjektů do obydlí a jiných nemovitostí, popisuje úpravu možností zásahů do tělesné integrity, omezení osobní svobody a zjišťování totožnosti. Dalšími tématy jsou ochrana jména a příjemní, tajemství listovní a telekomunikační, ochrana soukromí ve správním řízení, ochrana před reklamou, ochrana osobních údajů, právní regulace zásahů při činnosti veřejných sborů a povinnost mlčenlivosti.
Na závěr jsou popsány správněprávní sankce, jimiž jsou postiženi ti, kteří do soukromí protiprávně zasahují. Upozorněno je i na souvislosti s úpravou ochrany soukromí v jiných právních odvětvích, zejména právu trestním a občanském.
Kniha byla pro druhé vydání podstatně přepracována v souvislosti s rozsáhlými novelizacemi dotčených předpisů a novým správním řádem.