Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku

579 Kč
Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku
ISBN: 
80-7179-385-X
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 610 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2. doplněné
Edice: 
Beckovy příručky pro právní praxi
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
218

Druhé, aktualizované a doplněné vydání této publikace reaguje na rychlý vývoj legislativy a zejména judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ohledně ochrany věcných práv a na nové problémy, které v praxi vyvstaly. Autor vychází ze svých zkušeností z tzv. "vlastnického" senátu Nejvyššího soudu, když řeší v knize praktické otázky vlastnických žalob, a to nejenom ty, kterými se soudy již zabývaly, ale podává i řešení problému, které mohou nastat, a nevyhýbá se ani složitým a sporným otázkám. Vedle tradičních problému, jako je např. postavení žalobce a žalovaného ve vlastnických sporech, věnuje obsáhlou pozornost vlastnickým žalobám osob, které pozbyly majetek před rokem 1990, žalobám na vyklizení bytu a jiným zajímavým otázkám. Čtenář zde najde aktuální a přehledné pojednání o sousedských právech, o stavbách včetně takových objektu, jako jsou vodní dílo, účelová komunikace, zeď, terasa či jeskyně apod. V neposlední řadě kniha obsahuje pojednání o neoprávněné stavbě, o držbě a vydržení, včetně problematiky držby a vydržení státu a právnických osob, která v české právnické literatuře citelně chyběla. Jde o přehlednou praktickou pomůcku určenou především soudcům, advokátům a jiným odborníkům z právní praxe, kteří zde naleznou i veškerou klíčovou judikaturu.