Odborný slovník česko - ruský. Ekonomika, politika, právo

518 Kč
Odborný slovník česko-ruský
Autor: 
Csiriková Marie
ISBN: 
978-80-7201-749-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 576 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
2. upravené
Edice: 
Reprezentační slovníky a encyklopedie
Rok vydání: 
2009
Počet stran: 
376
Formát: 
A5

Česko-ruský odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní tvoří organický celek s Rusko-českým odborným slovníkem z oblasti ekonomické, politické a právní. Na zpracování hesel se podílel kolektiv autorek Ústavu translatologie FF UK v Praze.
Slovník, který je předkládán veřejnosti, reaguje na aktuální situaci a snaží se ukázat, jak důležitou úlohu hrají odborné výrazy v dnešní komunikaci, snahou je postihnout nejnovější vývoj. Jsou zde přiblíženy pojmy nejen české odborné veřejnosti, ale též co nejširšímu okruhu ruských uživatelů.
Základní gramatická charakteristika u českých ekvivalentů upozorňuje především na případy, kdy se oba jazyky navzájem liší. Při výběru materiálu vycházely autorky z excerpce odborné literatury a denního tisku, přihlížely též k výskytu termínů ve výkladových a překladových slovnících. Kniha zpracovává kolem 15 000 termínů a aktuálních pojmů, které stále více pronikají i do běžného užívání a z nichž mnohé dosud nebyly ve slovnících zachyceny.