Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním

405 Kč
Odpovědnost za škodu
Autor: 
Pokorný Milan
Autor: 
Hochman Josef
ISBN: 
978-80-7201-722-5
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 450 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
3. aktualizované a doplněné
Edice: 
Praktické právnické příručky
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
320
Formát: 
A5

Publikace se ve svém novém vydání zaměřuje na podrobné seznámení právnické veřejnosti i čtenářské veřejnosti s nyní platnou právní úpravou a zásadní judikaturou soudů (zejména ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) o odpovědnosti za škodu podle občanského práva, ale především o odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích, jak ji nyní zakotvuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a vyžádal si vydání aktuálního komentáře k jeho novým ustanovením.
Jde tu o praktický návod k řešení nároků na náhradu v nejvíce se vyskytujících případech škod, způsobených fyzickými i právnickými osobami v jejich každodenní činnosti, ale rovněž o vytváření předpokladů pro dosažení stejně významného cíle, sledovaného občanským zákoníkem i zákoníkem práce, tj. předcházení hrozícím škodám.