Perioperační ošetřovatelská péče

129 Kč
Perioperační ošetřovatelská péče
Autor: 
Wendsche Peter
Autor: 
Pokorná Andrea
Autor: 
Štefková Ivana
ISBN: 
9788072628940
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 150 Kč
Sleva: 
14%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
117
Formát: 
148x210 mm

Každý operační výkon je vždy závažný zásah do organismu člověka, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychosociální. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři informace, jaké předpoklady musí být splněny, aby byl výkon bezpečný a pacientovi byla poskytnuta kvalitní péče. Autoři rozdělili knihu na deset kapitol, ve kterých přehledně a srozumitelně poskytují informace o provozu operačního traktu, včetně informací zajišťujících péči o pacienta v těchto prostorách.

Publikace je výsledkem práce odborníků z traumatologie, ošetřovatelství a radiologie. Přináší zajímavé poznatky nejen z perioperační ošetřovatelské péče, nýbrž celá problematika je zpracována v širších souvislostech. Kniha je vhodným studijním materiálem v pregraduální i postgraduální přípravě všeobecných sester, což bylo bezpochyby cílem autorského kolektivu.