Platové předpisy

339 Kč
Platové předpisy
Autor: 
Tomší Ivan
Podnázev: 
pro zaměstnance obcí a jejich příspěvkových organizací 2008/2009
ISBN: 
978-80-7263-482-8
EAN: 
9788072634842
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 369 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
2. aktualizované
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
400
Související informace: 

Publikace obsahuje výběr nejdůležitějších ustanovení platových předpisů pro oblast veřejných služeb a správy ve znění platném v říjnu 2008. Výklad jednotlivých ustanovení části šesté zákoníku práce, jimiž jsou upraveny platové poměry zaměstnanců územních samosprávných celků, spolu s komentářem k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vytvářejí praktickou příručku využitelnou nejen při odměňování zaměstnanců obcí, ale i ostatních zaměstnavatelů v oblasti veřejných služeb a správy. Součástí publikace je i úplné znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Výběr příkladů prací z přílohy k tomuto nařízení vlády představuje ty části aktuálního katalogu prací, které jsou speciálně zaměřeny na potřeby obcí, jejich organizačních složek a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. Cílem publikace je poskytnout uvedeným zaměstnavatelům účelně uspořádané příklady prací podle jednotlivých oborů činnosti obcí, podle jejich působnosti, typu zařízení obce (školské, sociální, zdravotnické, kulturní, technické, provozní), a to podle nejběžnějších organizačních a kvalifikačních struktur a dalších podmínek. Výběr z katalogu prací neobsahuje ty příklady prací, které se v obcích a v jejich zařízeních nevyskytují.