Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám

594 Kč
Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi
ISBN: 
80-7201-487-0
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 660 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Populární právo a ekonomie
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
616
Formát: 
B5

8. srpna tohoto roku dovršil sedmdesátku vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, významný český vědec a pedagog prof. JUDr. Václav Pavlíček. Významu jeho teoretické i praktické činnosti (spočívající např. v publikační aktivitě v médiích a v předsednictví správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší české nadace) odpovídá i obsáhlá Pocta, která se u příležitosti jeho životního jubilea objevila na knižním trhu. Čtyřicet tři autorů věnovalo jubilantovi své práce, vztahující se obvykle v rámci jejich specializace k určitým způsobem k ústavnímu právu. Vedle právníků jsou mezi autory i četní historikové, což odpovídá zaměření prof. JUDr. Václava Pavlíčka také na historické aspekty ústavního práva, či lépe řečeno na to, že ve svých pracích pojímá ústavněprávní problematiku v jejím historickém kontextu.
Myslím, že dnes, kdy stále roste význam ústavního práva pro právní praxi (např. s ohledem na rozhodovací činnost Ústavního soudu ČR), nalezne v této knize i advokát jistou inspiraci – například můžeme uvést příspěvky Jana Tryzny (Požadavek všeobecnosti zákonů z hlediska ústavního pořádku ČR – k otázce přípustnosti jedinečných právních předpisů), Ilony Bažantové (Ústavní zakotvení centrálních bank na našem území) či Oty Novotného (Na okraj rekodifikace trestního práva hmotného).
Významu jubilanta odpovídá, že své příspěvky do pocty zaslali nejen čeští, ale i zahraniční autoři – např. prof. Segado z Universidad Complutense de Madrid, prof. Eric Stein z University of Michigan Law School, prof. Krulis-Randa z Univerzity v Curychu či prof. Skotnicki z Lodžské univerzity.
Vydání pocty se ujalo naše nakladatelství, jehož je jubilant kmenovým autorem.