Podnikové procesy

307 Kč
Autor: 
Řepa Václav
Podnázev: 
procesní řízení a modelování
ISBN: 
978-80-247-2252-8
EAN: 
9788024722528
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 349 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Vydání: 
2. aktualizované a rozšířené
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
288

V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky. Autor v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.