Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu

395 Kč
Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu
Autor: 
Drbohlav Josef
Autor: 
Pohl Tomáš
ISBN: 
978-80-7357-599-1
Dostupnost: 
48 dní
Obvyklá cena: 395 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
3. aktualizované a doplněné
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
220

Publikace, která vychází již ve třetím, přepracovaném a aktualizovaném vydání, se věnuje pohledávkám z právního, účetního a daňového pohledu. Reflektuje všechny aktuální změny, které se tématu týkají.

Od prvního vydání roku 2006 došlo k několika významným legislativním změnám, které se v různých ohledech dotkly problematiky pohledávek. Bylo to především přijetí insolvenčního zákona, který nahradil dosavadní zákon o konkursu a vyrovnání. Insolvenční zákon významně změnil právní prostředí, v němž se řeší situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Spustil také lavinu novelizací dalších zákonů, mimo jiné i zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. Věcné i terminologické změny se dotkly opravných položek k pohledávkám v insolvenčním řízení i odpisu pohledávek do daňových nákladů.

Od roku 2008 došlo ke zpřísnění podmínek pro tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, které nejsou řešeny soudně. Také již není možné uplatnit jako daňový náklad odpis pohledávek splatných do konce roku 1994 (tzv. starý blok), který byl postupníky využíván ke spekulativnímu snižování jejich daňové povinnosti.