Pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestě

Pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestě je součástí cestovních náhrad.

V současné přetechnizované a uspěchané civilizaci je obtížné předvídat nejrůznější formy rizik, nebezpečí a možných ohrožení. Bezrizikovým úkonem určitě není zahraniční pracovní cesta. Zaměstnanci jsou na zahraniční pracovní cestě v důsledku změny obvyklého prostředí i vypětí souvisejícího s pracovním posláním ve zvýšené míře ohroženi nejrůznějšími druhy onemocnění. Cestování i náročná adaptace na odlišné klimatické i sociální podmínky zvyšuje i pravděpodobnost úrazů. Součástí příprav na pracovní cestu do zahraničí i jejího vlastního výkonu by proto mělo být i sjednání pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestě.

Pokud takové pojištění pro konkrétní pracovní cestu sjedná a uhradí sám zaměstnanec, jedná se podle výkladu Ministerstva financí i Ministerstva práce a sociálních věcí o nárokovou cestovní náhradu a zaměstnavatel jí jako prokázaný nutný vedlejší výdaj v rámci vyúčtování zahraniční pracovní cesty zaměstnanci proplatí. Na straně zaměstnance se jedná o příjem neovlivňující základ daně a u zaměstnavatele bude výplata cestovní náhrady výdajem daňově účinným. Pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestu zaměstnance může přímo sjednat i zaměstnavatel. I v tomto případě se u zaměstnavatele jedná o daňově účinný náklad a na straně zaměstnance nebude částka pojistného předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti.


Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce