Porodnictví

1,335 Kč
Porodnictví
Autor: 
Zwinger Antonín
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
8072622579
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 1500 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2004
Počet stran: 
532
Formát: 
195x280 mm
Poznámka: 

Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-0822-7

Statistické údaje nás přesvědčují, že občanů České republiky neustále ubývá. Pokud tento trend bude pokračovat, stane se situace v dohledné době kritickou. Porodnost v naší zemi je velice nízká. Rozhodnou-li se však rodiče sami zlepšit populační situaci u nás, pak je povinností lékařů zajistit budoucímu novorozenci od jeho početí až po narození tu nejkvalitnější péči. Tu může poskytnout pouze vysoce kvalifikovaný porodník - všem spoluautorům bude proto zadostiučiněním, pokud tato publikace přispěje k dalšímu zvýšení jeho erudice.

Na přípravě této celorepublikové monografie porodnictví spolupracovaly všechny lékařské fakulty tří českých univerzit a byla rovněž zajišťována odborníky Ústavu pro péči o matku a dítě v čele s pořadatelem prof. Antonínem Zwingerem. Kniha poskytuje svým rozsáhlým písemným a obrazovým ztvárněním široký přehled o všem, co s moderním porodnictvím souvisí a co může porodnickou péči a praktickou činnost porodníků ovlivnit; je určena jak pro pregraduální, tak zejména pro postgraduální vzdělávání.

Publikace postihuje vedle základních gynekologicko-porodnických témat všechny významné změny, které nastaly ve vývoji tohoto oboru za posledních více než 50 let, zejména zohledňuje prekoncepční péči, prenatální vývoj dítěte, předporodní období ženy ap., a představuje velký pokrok v oblasti přístrojové techniky, laboratorních postupů, diagnostiky, farmakoterapie apod.

Obsah:

I. část - Morfologie a fyziologie ­reprodukčního systému

1. Anatomie ženského reprodukčního systému se zaměřením pro porodníky (J. E. Jirásek)

2. Vývoj pohlavních orgánů (J. E. Jirásek)

3. Vývoj preembrya, embrya a plodu (J. E. Jirásek)

4. Vývoj placenty, plodových blan a pupečníku (J. E. Jirásek)

5. Funkce fetoplacentární jednotky (J. Živný)

6. Funkční orgánové změny v těhotenství (J. Živný)

II. Část - Fyziologie těhotenství

1. Fyziologické těhotenství a prenatální péče, vyšetřovací metody (J. Tošner, A. Doležal, M. Mrázek, A. Měchurová, L. Krofta)

2. Samovolný porod a jeho vedení (A. Doležal)

3. Fyziologické šestinedělí (A. Roztočil, M. Paulová)

III. část - Nepravidelné těhotenství

1. Nepravidelnosti pánve a porodních cest (I. Crha)

2. Poruchy časného těhotenství (A. Zwinger)

3. Umělé ukončení těhotenství (A. Zwinger)

4. Poruchy pozdního těhotenství (A. Zwinger, V. Rokytová, I. Crha)

5. Hypertenze v těhotenství (K. Andělová)

IV. část - Nepravidelnosti vývoje plodového vejce

1. Gestační trofoblastická nemoc (P. Ventruba)

2. Genetická problematika (E. Seemanová)

3. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad plodu a geneticky podmíněných onemocnění (A. Zwinger)

4. Vliv fetotoxických agens na plod (A. Zwinger)

5. Poruchy růstu plodu (L. Pilka)

6. Vícečetné těhotenství (P. Ventruba)

7. Rh izoimunizace a další hemolytická onemocnění plodu způsobená inkompatibilitou­ krve matky a plodu (M. Mrázek)

8. Distres plodu (A. Měchurová)

9. Syndrom mrtvého plodu (A. Měchurová)

10. Nepravidelnosti plodové vody (A. Měchurová)

V. část - Stavy komplikující porod

1. Vedení předčasného porodu (V. Rokytová)

2. Nepostupující porod, jeho příčiny, diagnóza a terapie (L. Pilka)

3. Nepravidelné polohy a držení plodu (A. Roztočil)

4. Porod koncem pánevním (A. Doležal)

5. Porod dvojčat (P. Venruba)

6. Nepravidelnosti III. doby porodní (J. Jelínek)

7. Nepravidelnosti pupečníku (J. Jelínek)

8. Porodní poranění (J. Jelínek)

9. Porodnické operace (A. Roztočil)

VI. část - Orgánová a systémová onemocnění matky

1. Kardiovaskulární choroby (K. Janků)

2. Plicní choroby (K. Janků)

3. Choroby ledvin a vývodných ­močových cest (V. Fuchs)

4. Choroby trávicího ústrojí (V. Fuchs)

5. Choroby krve (V. Fuchs)

6. Endokrinní choroby (K. Andělová)

7. Revmatické choroby (K. Andělová)

8. Nervové choroby (K. Andělová)

9. Infekční onemocnění (V. Fuchs)

VII. Část - Urgentní kritické stavy

1. Náhlé příhody břišní v období gestace (J. Švorc)

2. Kritické stavy v porodnictví (J. Drábková)

VIII. Část - Porodnická analgezie a anestezie (A. Pařízek)

1. Porodnická analgezie a anestezie (A. Pařízek)

IX. Část - Nepravidelnosti šestinedělí

1. Překážky a obtíže při kojení (M. Paulová)

2. Komplikace v šestinedělí (krvácení, infekce) (A. Roztočil)

3. Psychické poruchy u žen (P. Zvolský)

X. Část - Perinatální epidemiologie a audit (Z. Šembera)

1. Perinatální epidemiologie a audit (Z. Šembera)

XI. Část - Alternativní porodnické postupy (Z. Malý)

1. Alternativní porodnické postupy (Z. Malý)

XII. část - Novorozenec

1. Fyziologický novorozenec (M. Zapadlo)

2. Patologický novorozenec (L. Plavka)

Příloha: Sbírka zákonů České republiky

Rejstřík