Pracovní lékařství pro praxi

351 Kč
Pracovní lékařství pro praxi
Autor: 
Tuček Milan
Autor: 
Cikrt Miroslav
Podnázev: 
Příručka s doporučenými standardy
ISBN: 
80-247-0927-9
EAN: 
9788024709277
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 399 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2005
Počet stran: 
344
Poznámka: 

Pracovní lékařství

Tato moderní publikace vychází z komplexního a moderního evropského pojetí pracovního lékařství, které pomáhá pracovníkům podniků i zaměstnavatelům v ochraně a podpoře zdraví. Kniha zohledňuje i Rámcové směrnice 89/391 EHS, definuje základní pojmy jako nebezpečí, riziko a jeho hodnocení, řízení, komunikace a vnímání. Dále probírá problematiku zátěže fyzikální, chemické, biologické a psychofyziologické, řeší sociální faktory pracovního prostředí, jako je expozice zátěžím, působení na lidský organismus, jejich měření a zjišťování. Obsahuje i návod k analýze rizik při práci - identifikace nebezpečí, hodnocení rizika, kategorizace prací včetně práce noční. Uvádí zásady lékařských prohlídek pracovišť, náplně a lhůty lékařských preventivních prohlídek. Shrnuje přehledně nemoci z povolání, ohrožení z nemocí z povolání, pracovní úrazy i nemoci spojené s prací. Zmiňuje aktuální problematiku rizika návykových látek a podrobně rozebírá vztah našeho lékaře a jeho smluvního zaměstnavatele. Kniha obsahuje i nezbytný terminologický slovník, přehled evropské a národní legislativy, mezinárodní standardy odborných prohlídek jak zaměstnanců, tak i pracovišť.Autoři knihy jsou předními odborníky v tomto oboru a vysokou úroveň publikace kromě jiného zabezpečila i spolupráce s renomovanými recenzenty, další cenné poznatky přinesly i náměty a připomínky kolegů z praxe.Tato ucelená monografie nesmí na Vašem pracovním stole chybět!