Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva

389 Kč
Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva
Autor: 
Molek Pavel
ISBN: 
978-80-7400-164-2
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 410 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Edice: 
Beckova edice právní instituty
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
208

Kniha se zabývá klíčovým pojmem uprchlického a azylového práva. Zásadní je přitom práce s judikaturou, zejména se soudními rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, na jejichž zpracování je kniha především postavena.

Po historickém rozboru uprchlického práva a role pojmu pronásledování v definicích uprchlíka autor přechází k podrobnému rozboru řečeného pojmu z pohledu zahraniční doktríny a následně k možnosti alternativních výkladových postupů při aplikaci tohoto komplexního právního pojmu. Další kapitola rozebírá komunitární úpravu a kapitola závěrečná pak shrnuje, jak se všechny zmíněné vlivy a inspirace promítly do výkladu pojmu pronásledování v českém vnitrostátním právu.

Publikace může sloužit jako úvod do uprchlického práva, který v české odborné literatuře stále postrádáme, přičemž rozbor pojmu pronásledování je pro každého zájemce o tento obor jistě ideálním základním bodem, vedoucím jej k dalším oblastem uprchlického práva podle jeho volby. Je přitom určena nejen zájemcům o samotné uprchlické právo, ať už praktikům, či teoretikům, ale i těm, kteří se zabývají přístupy k interpretaci práva jdoucí nad rámec pouhé „litery zákona“.