Právnické osoby veřejného práva

223 Kč
Právnické osoby veřejného práva
Autor: 
Beran Karel
ISBN: 
80-7201-598-2
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 248 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
1.
Edice: 
Monografie
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
192
Formát: 
A5

Práce se nejprve obecně zabývá pojmovými znaky právního subjektu. Tento pojem odlišuje od pojmu právní subjektivity, přičemž popisuje, v čem spočívá odlišnost „veřejnoprávní a soukromoprávní“ subjektivity. V další části se autor zabývá útvary, které jsou tradičně považovány za právnické osoby veřejného práva, tj. veřejným ústavem a veřejnoprávní korporací. Jak v případě korporace, tak v případě ústavu hledá autor jejich specifické pojmové znaky, které je odlišují od ostatních útvarů. V okamžiku, kdy tyto znaky nalézá, zkoumá, zda je nacházíme u právnických osob, které reálně existují v našem právním řádu. Svoji pozornost zaměřuje na univerzitu a církev, tedy útvary, jejichž právní povaha není podle platného práva dostatečně objasněna.

Tematické oblasti:
Veřejnoprávní subjektivita
Veřejnoprávní korporace
Veřejný ústav
Právní povaha univerzity
Právní povaha církví