Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

295 Kč
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
Autor: 
Telec Ivo
ISBN: 
978-80-7502-061-1
EAN: 
9788075020611
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 340 Kč
Sleva: 
13%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2015
Počet stran: 
240

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.

Duševní vlastnictví je v novém občanském zákoníku pojato protikladně k aktuálním trendům prezentovaným určitými politickými subjekty, zejména pirátskými stranami – viz např. Internacionálu pirátských stran.

Autor rozlišuje hospodaření s nehmotnými majetkovými hodnotami na trhu, včetně trhu elektronických služeb, od nakládání s nimi v soukromí, a snaží se nalézt východiska ze zdánlivě protikladných postojů k duševnímu vlastnictví. Zabývá se také alternativními způsoby zpřístupňování duševního vlastnictví veřejnosti, jako je např. využívání otevřených informačních zdrojů.

Kniha je určena všem zájemcům o novou právní úpravu duševního vlastnictví a o různé přístupy k tomuto jevu, který není lehké pojmenovat a vymezit. Zohledňuje aktuální výsledky vědeckého bádání na tomto poli a bude jistě cennou pomůckou pro právní teorii i praxi.