Praxe daňového poradce

Posláním této rubriky je přinášet aktuální postřehy ke stále měnící se daňové problematice.

Články tematicky reagují na změny v legislativě a vychází z potřeby stručného zodpovězení často řešených daňových problémů.

Korektnost informací je zaručena autoritou daňového poradce. Autorem příspěvků je Ing. Vladimír Opatrný, člen komory daňových poradců a předseda představenstva Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.

K zasílání informací o nových příspěvcích se můžete registrovat pomocí formuláře.

Přehled nových publikací naleznete v sekci Novinky v ekonomii.

Datum Název příspěvku Text
11.10.11 DPH a stavby od roku 2012 (06.10.2011)

Změna sazby DPH ovlivní od počátku příštího roku ceny stavebních prací

Již za necelou čtvrtinu roku si budeme zvykat nejen na nový letopočet, ale i na změnu sazby daně z přidané hodnoty. Poslanecká sněmovna odhlasovala s účinností od 1. ledna 2012 změnu snížené sazby DPH...

23.09.11 Daň při prodeji knih

Daň z přidané hodnoty při prodeji knih, novin a časopisů

Z hlediska uplatňování daně z přidané hodnoty představuje prodej knih, novin a časopisů specifické zdanitelné plnění. V příloze č. 1 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která obsahuje seznam zboží, u...

19.08.11 Odcizení vozidla z daňového pohledu

Každý rok prožije v tuzemsku smutek, bezmoc i vztek tisíce lidí, kterým jejich auto zmizí z parkoviště či garáže a kteří následně informují policii o krádeži svého vozidla. Obecně platí, že vlastník odcizeného vozidla, kromě okamžitého ohlášení krádeže vozidla Policii České republiky,...

09.08.11 Registrace vozidel

Uvedení automobilu do užívání

Přesné určení okamžiku uvedení automobilů do užívání je důležité pro zahájení a správné uplatňování daňových odpisů i řádného zachycení  nákladů spojených s jejich provozem. Zákon o daních z příjmů stanoví (§ 26 odst. 10), že hmotným...

30.07.11 Zastupování před finančním úřadem

Zastupování před finančním úřadem má svá pravidla

Daňový řád umožňuje, aby osoba zúčastněná na správě daní, si mohla ke svému zastupování pro vykonání potřebných úkonů zvolit zmocněnce. Vzhledem ke složitosti a náročnosti daňového řízení i k jeho mnohdy nepříjemným a...

29.07.11 Limity hotovostních plateb

Dbejte na dodržování limitů hotovostních plateb

Významnou součástí ve stále aktuálním a asi nikdy nekončícím boji proti praní špinavých peněz je i regulace hotovostních plateb. Zákon 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, proto od 1. července 2004 stanoví pravidla a...