Praxe daňového poradce - archiv

Posláním této rubriky je přinášet aktuální postřehy ke stále měnící se daňové problematice.

Články tematicky reagují na změny v legislativě a vychází z potřeby stručného zodpovězení často řešených daňových problémů.

Korektnost informací je zaručena autoritou daňového poradce. Autorem příspěvků je Ing. Vladimír Opatrný, člen komory daňových poradců a předseda představenstva Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.

K zasílání informací o nových příspěvcích se můžete registrovat pomocí formuláře.

Přehled nových publikací naleznete v sekci Novinky v ekonomii.Daňové slevy na manžele
15.02.2011
Zákon o daních z příjmů nadále zvýhodňuje rodiny ve kterých jeden z manželů není výdělečně činný např. v důsledku ztráty zaměstnání, nemoci nebo péče o dítě. V takovém případě si druhý z manželů může uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 korun nebo její dvojnásobek (49 680) pokud je manželka či manžel držitelem průkazu ZTP/P. Podmínkou pro uplatnění...
V daňovém přiznání můžeme uplatnit nárok na slevy na daních
09.02.2011
V 5. oddílu formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob si můžeme uplatnit slevy na dani, které naší daňovou povinnost absolutně sníží. Zákon o daních z příjmů umožňuje ve zdaňovacím období roku 2010 snížit daň o tyto daňové slevy: ...
Někteří důchodci zdaní v roce 2011 i svůj starobní důchod
26.01.2011
Zákon o daních z příjmů i v roce 2011 poměrně velkoryse osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob pravidelně vyplácené důchody nebo penze do výše 36 násobku minimální mzdy, což činí 288 000 Kč. Novela tohoto zákona s účinností od 1. ledna 2011 určitě nepotěší skupinu aktivních seniorů,...
Poskytnutí reklamních a propagačních předmětů je daňově uznatelným výdajem
20.01.2011
Zákon o daních z příjmů nepovažuje výdaje na reprezentaci, k nimž patří zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V praxi to znamená, že částky vynaložené např. na pohoštění obchodního partnera nebo zakoupení luxusní psací soupravy coby daru pro zahraničního zákazníka, nám nesníží základ daně....
Od července se mění způsob výpočtu úroků z prodlení
04.05.2010
Úhrady závazků v občansko-právních, pracovně-právních a rodinně-právních vztazích včetně vztahů obchodně-právních, za podmínek stanovených v obchodním zákoníku, jsou zpravidla přesně termínované. Jestliže dlužník včas nezaplatí např. alimenty nebo fakturu...
Daňové náklady při pronájmu nemovitosti
28.04.2010
Pokud pronajímáme nemovitost musíme z příjmů dosažených z jejího pronájmu odvést daň z příjmu fyzických osob. Základem daně při pronájmu nemovitostí je příjem z nájemného snížený o výdaje, které v souvislosti s vlastnictvím a pronájmem nemovitosti vynaložíme...
Cestovní náhrady u automobilů na alternativní pohon
20.04.2010
Spotřebitelskou obranou před stoupajícími cenami klasických pohonných hmot je přestavba vozidla na alternativní pohon umožňující použít při provozu vozidla jinou pohonnou hmotu než tu, která je uvedená v záznamech technického průkazu vozidla...
Jak se stanoví výše ceny obvyklé
15.04.2010
V současné době se vedou spory o znění zákona o dani z přidané hodnoty. S účinností od začátku roku tento zákon nařizuje, aby se v případě slev poskytnutým osobám ve zvláštním vztahu k plátci – a mezi tyto osoby patří i osoby v pracovně právním vztahu tedy zaměstnanci – daň z přidané hodnoty odvedla nikoliv z ceny po slevě, nýbrž z ceny obvyklé...
Zdaňování odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek
06.04.2010
Zdaňování odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek je upraveno poněkud nepřehledně a komplikovaně...
Daňové přiznání na poslední chvíli
31.03.2010
Pokud čtete tyto řádky ve středu 31. března a jako poplatník daně z příjmů fyzických osob máte povinnost předložit finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů, máte ještě několik hodin času ke splnění této povinnosti v řádném termínu...
Provozovatelé solárních zařízení musí vést účetnictví
12.03.2010
Podnikatele a občany, kteří získali podle energetického zákona licenci k provozování fotovoltaických zařízení, následujícím textem zaručeně nepotěším...
Stát pojistné vracet nebude
03.03.2010
Dramatický spor o placení sociálního pojištění za první pololetí roku 2007 má za sebou další dějství. Nejvyšší správní soud České republiky minulý čtvrtek rozhodl, že přes nejasné, nepřesné a neúplné formulace zákona 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti...
Zaměstnanecké slevy se prodraží
01.03.2010
Do konce roku 2009 se při poskytnutí cenové slevy daň z přidané hodnoty odvozovala z úrovně ceny po slevě. Např. při snížení ceny televizoru, která před slevou činila bez DPH 20 000 Kč na 10 000 Kč, se daň z přidané hodnoty odvedla z 10 000 korun...
Přispěje zvýšení daní a pojistného živnostníkům k ozdravění veřejných financí?
17.02.2010
Zdá se, že k negativním důsledkům neutěšené společenské a hospodářská situace můžeme přiřadit i probouzející se sociální nevraživost...
Další podmínky uplatnění paušálního výdaje na dopravu
12.02.2010
V předchozích daňových informacích jsem uvedl, že podle nového ustanovení zákona o daních z příjmů může poplatník při splnění četných a složitých podmínek již ve zdaňovacím období roku 2009 uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně...
Jaké výdaje nahradíme paušálem na dopravu?
02.02.2010
Podle nového ustanovení zákona o daních z příjmů může fyzická nebo právnická osoba při splnění příslušných podmínek uplatnit paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč měsíčně při plném využití vozidla pro zajištění zdanitelných příjmů nebo...
Nezapomeňte na silniční daň
25.01.2010
Všichni poplatníci, na které se vztahuje povinnost platit silniční daň, musí nejpozději do 31. ledna 2010 podat přiznání k této dani za rok 2009...
Vánoční dárky pro daňového poplatníka
22.12.2009
Kromě lidí dobré vůle, hodných dětí a domácího zvířectva najdou pod vánočním stromečkem dárky i daňoví poplatníci. K užitečným dárkům zcela jistě přiřadí jasné vymezení zkrácené lhůty...
Pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestě
15.12.2009
Pojištění léčebných výloh na zahraniční pracovní cestě je součástí cestovních náhrad...
Nové sazby DPH
10.12.2009
1. ledna 2010 si budeme zvykat nejenom na jinou číslovku letopočtu, ale i na jiné hodnoty sazeb daně z přidané hodnoty...
Výdajové paušály se v roce 2010 opět mění
03.12.2009
V červnu tohoto roku zjednodušila poslanecká sněmovna ustanovení § 7 odst. 7 o výdajových paušálech platných pro poplatníky s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ...
Daň z nemovitostí budou platit i vlastníci nových nebo zateplených staveb
11.11.2009
Daň z nemovitostí je stálým a blahodárným zdrojem finančních příjmů rozpočtů měst a obcí. Zákonodárci vedeni zřejmou snahou posílit tyto rozpočty přispěli změnami provedenými v zákoně o dani z nemovitostí k většímu výběru této daně ....
Kniha jízd aneb úporná obrana byrokracie
19.10.2009
V polovině června poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení povinnosti vést knihu jízd jako důkazního prostředku pro daňovou účinnost výdajů na dopravu...
Daňová účinnost nákladů na vzdělávání zaměstnanců
12.10.2009
Zákon o daních z příjmů vymezuje podmínky pro daňovou účinnost nákladů, které zaměstnavatel vynaloží v souvislosti se vzděláváním svých zaměstnanců...

Nová úprava daně z příjmů při ukončení zemědělské činnosti
05.10.2009
Podnikání v zemědělství není ve většině případů spolehlivou cestou k rychlému a výraznému zbohatnutí...

Termíny placení daní a pojistného se mění
21.09.2009
1. listopadu tohoto roku vstoupí v České republice i v celé Evropské unii v platnost nový zákon o platebním styku. Zákon nově a pro uživatele bankovních služeb příznivěji...

Mohou manželé uzavřít pracovněprávní vztah?
15.09.2009
Společné podnikání rodinných příslušníků přináší četné a vskutku specifické právní, daňové a zejména vztahové problémy. Ve své poradenské praxi často odpovídám na otázku...


Daň z přidané hodnoty u poštovného
07.09.2009
Do konce roku 2008 zákon o dani z přidané hodnoty případy, kdy plátce přeúčtovával služby od DPH osvobozené (např. poštovné při zásilkovém prodeji zboží) jiným osobám a požadoval za ně úhradu, považoval za plnění osvobozená od daně, pokud byly přeúčtovány maximálně v ceně jejich pořízení...


Příjmy z pronájmu a registrace k DPH
31.08.2009
K dani z přidané hodnoty se musíme zaregistrovat v případě, že jsme tzv. osobou povinnou k dani. Zákon jí vymezuje jako osobu, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Pokud však její obrat...


Odvolání bude mít odkladný účinek na zaplacení daně
23.08.2009
Daňové kontroly často končí vydáním dodatečného platebního výměru, ve kterém finanční úřad na základě zjištěných chyb a nedostatků zvýší poplatníkovi původně odvedenou daň...


Daňový systém zatěžuje vysokými náklady zejména drobné podnikatele
19.08.2009
Ministerstvo financí zveřejnilo výzkumnou studii Vysoké školy ekonomické v Praze o výši nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem....


Odstranění přepážky u osobního automobilu již nemá vliv na daň z přidané hodnoty
19.08.2009
Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění platném do 31. března 2009 neumožňoval podnikatelům registrovaným k DPH, aby si při pořízení osobního automobilu uplatnili nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.....


Daň z přidané hodnoty při prodeji osobního automobilu
19.08.2009
Od 1. dubna letošního roku si mohou plátci DPH při pořízení osobního automobilu uplatnit nárok na odpočet DPH, pokud budou tento automobil...


Jak nejvýhodněji zdanit výdělek z letních brigád
17.07.2009
V čase letních prázdnin je užitečné připomenout v této rubrice pravidla při jejichž uplatnění se z příjmů za jednorázové pracovní aktivity nezaplatí žádná daň. ....

Paradni rubrika

Tesim se na dalsi prispevky od Danoveho Poradce - naucil jsem se sem alespon jednou za mesic nakouknout, protoze obsah je prekvapive profesionalni. Tak prosim o dalsi clanek. Dekuji.
Marji