Odcizení vozidla z daňového pohledu

19.08.2011

Každý rok prožije v tuzemsku smutek, bezmoc i vztek tisíce lidí, kterým jejich auto zmizí z parkoviště či garáže a kteří následně informují policii o krádeži svého vozidla. Obecně platí, že vlastník odcizeného vozidla, kromě okamžitého ohlášení krádeže vozidla Policii České republiky, poskytne registračnímu místu a vyšetřovacímu orgánu do 10 pracovních dnů veškeré informace potřebné k vypátrání pachatele krádeže. Jestliže policie do dvou měsíců od oznámení krádeže pachatele nevypátrá, uzavře vyšetřování usnesením o odložení případu z důvodu nezjištění pachatele. Na základě tohoto dokumentu odevzdá krádeží postižený a nyní již bývalý vlastník odcizeného vozidla registračnímu místu osvědčení o registraci vozidla spolu s technickým průkazem k provedení příslušného záznamu.

Pokud bylo odcizené vozidlo používáno při podnikání a bylo součástí obchodního majetku, můžeme jej z majetkové evidence vyřadit nikoliv v okamžiku krádeže, ale až po vydání policejního usnesení o odložení případu. Zákon o daních z příjmů stanoví, že škoda vzniklá odcizením způsobeným podle potvrzení policie neznámým pachatelem, je daňově účinným nákladem. V případě automobilu odcizeného podle policejního vyjádření neznámým pachatelem je proto daňově účinným nákladem zůstatková cena vozidla v plné výši. Jestliže bylo vozidlo pořízeno a současně odcizeno v průběhu stejného zdaňovacího období – např. pořízeno 5. února 2011 a odcizeno 2. srpna 2011 – lze do daňových výdajů zahrnout celou pořizovací cenu.