Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom

835 Kč
Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom
ISBN: 
978-80-7345-272-8
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 995 Kč
Sleva: 
16%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Vydání: 
1.
Edice: 
Jessenius
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
316
Formát: 
176 x 250 mm

Medicína celosvětově se v poslední době stále zřetelněji přiklání k odhalování časných
stadií metabolických onemocnění a k možnostem jejich léčebných intervencí. Také
diabetologie nejenom zaznamenává v posledních letech akcelerovaný vývoj zásadních
etiopatogenetických poznatků, který významně zasahuje i do koncepčních změn, ale součástí
posunu tradičního paradigmatu je důraz na prediabetes a s ním spojená časná stadia i dalších
rizikových symptomů metabolického syndromu – prehypertenze, dyslipidemie apod.
Termín „prediabetes“ – známý již několik desetiletí – se teprve nyní stává součástí hlavního
proudu klinické medicíny. Kniha přináší čtenářům nejaktuálnější pohledy na prediabetes v
současné době – jeho diagnostiku, možnosti léčby a prevenci i na význam prediabetu pro
běžnou klinickou praxi.