Přehled judikatury ve věcech katastru nemovistostí

660 Kč
Přehled judikatury ve věcech katastru nemovistostí
Autor: 
Barešová Eva
Autor: 
Baudyš Petr
ISBN: 
978-80-7357-672-1
EAN: 
9788073576721
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 750 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Vydání: 
2., aktualizované a doplněné
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
254

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.

V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata řada novel obou stěžejních zákonů upravujících oblast katastru nemovitostí - zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, i zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona); rovněž došlo k nahrazení prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb. katastrální vyhláškou č. 26/2007 Sb. Druhé vydání Přehledu tyto změny právních předpisů reflektuje, a čtenáři tak nabízí možnost užití relevatní judikatury v komfortní a aktuální podobě.

Předkládaná publikace je užitečnou a praktickou pomůckou těm, kteří se s oblastí katastru nemovitostí pracovně setkávají, jakož i všem, kteří jsou účastníky vlastnických a z nich odvozených právních vztahů.