Přehled judikatury ve věcech práva na informace

505 Kč
Přehled judikatury ve věcech práva na informace
ISBN: 
978-80-7478-022-6
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 602 Kč
Sleva: 
16%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
424
Související informace: 

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout.

Člení se na šest částí, a to:

základy práva na informace (základní pojmy a situace)
povinné subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky, veřejné instituce, jejich působnost, postavení nadřízených orgánů při poskytování informací)
vztah k jiným právním předpisům (např. zák. o obcích, správnímu řádu, zák. o veřejných zakázkách atd.)
ochrana informací (utajovaných, soukromí a osobních údajů, obchodního tajemství, majetkových poměrů, o trestním řízení a další)
proces poskytování informací (žádost, rozhodnutí, zpoplatnění, opravné prostředky, řízení před soudem, výkon rozhodnutí)
další aktuální judikáty (včetně judikatury ESLP).

Publikace je určena zejména pro pracovníky státní správy, samosprávy a všech dalších institucí s povinností k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Bude též dobře využitelná pro žadatele o informace, advokáty, správní soudy, ale i studenty pro rozšíření podkladů v předmětech správního a ústavního práva.