Přehled rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb.

273 Kč
Přehled rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb.
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
6056
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 311 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2010
Počet stran: 
218

Předkládaný sborník soustřeďuje rozhodnutí zvláštního senátu, zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, z let 2003-2009.
Judikatura v něm uvedená je určující pro rozhodování praktických sporů, v nichž je nutno řešit veřejnoprávní či soukromoprávní charakter právního vztahu.
Kompetenční konflikt ve vlastním slova smyslu („pravý" kompetenční konflikt) nastává tehdy, střetnou-li se ve sporu orgány z různých složek veřejné moci (typicky soud na straně jedné a orgán veřejné správy na straně druhé).
Volba nesprávné cesty k obraně subjektivního práva (cesty správní, nebo soudní, případně cesty soudnictví civilního, nebo správního) vede mnohdy k neúnosným průtahům, zatěžujícím všechny zúčastněné, především účastníky řízení samotného.

Předkládaný sborník představuje výběr právních názorů, s jejichž pomocí může praktický právník získat velmi dobrý a rychlý přehled především o aktuálním průběhu současné hranice mezi právem soukromým a veřejným.
Publikace je praktickou pomůckou širokému okruhu právníků, kteří se zabývají právem občanským i správním, stejně tak ale akademikům především v oborech teorie práva, správního práva a správní vědy.