Přestupkové právo. Komentář a související předpisy

592 Kč
Přestupkové právo. Komentář a související předpisy
Autor: 
Šlauf Václav
Autor: 
Tauber Milan
ISBN: 
978-80-7201-830-7
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 790 Kč
Sleva: 
25%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Linde
Vydání: 
17. aktualizované
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
464
Formát: 
A5

Odpovědnost za přestupky je důležitým ochranným institutem plnění úkolů státní správy a uzemní samosprávy, jakož i ochrany veřejného pořádku,občanského soužití a majetku. Ve správní praxi je to institut frekventovaný a dopadá na nemalý počet fyzických osob.

Přestupkové právo je relativně složitý a rozsáhlý úsek právního řádu, v němž není snadná orientace. Aplikace tohoto práva je záležitostí širokého okruhu správních orgánů, zejména také obcí, a velkého počtu jejich pracovníků a členů. Autoři se touto prací snaží reagovat na naléhavé potřeby správní praxe a představit souhrnně přestupkové právo a jeho vazbu na právní úpravy bezprostředně související a navazující.

Základ tvoří ucelený komentář zákona o přestupcích. Spolu s ním jsou součástí publikace texty těch právních úprav, které s materií přestupkového práva obsahově přímo souvisejí, navazují na ní a v širším kontextu tak tvoří její součást.