Prevence diabetu

174 Kč
Prevence diabetu
ISBN: 
8072621653
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 190 Kč
Sleva: 
8%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2003
Počet stran: 
113
Formát: 
125x190 mm

Počet diabetiků u nás i ve světě enormně narůstá. Celosvětově se předpokládá, že mezi roky 2000 a 2025 se počet diabetiků zdvojnásobí a do svého stáří onemocní diabetem dnes prakticky každý pátý z nás. V budoucnosti to možná bude každý čtvrtý či třetí z nás.

Diabetes 1. typu i 2. typu jsou do značné míry geneticky založená onemocnění. Vliv faktorů prostředí je však u obou onemocnění velmi výrazný a na genetické předpoklady navazuje. Prevence diabetu 1. typu je dnes možná jen omezeně, přesto se některé zde uvedené postupy zdají velmi nadějné.

Diabetes 2. typu je nejdůležitější součástí tzv. metabolického syndromu. Nárůst výskytu tohoto závažného onemocnění zvyšuje morbiditu a mortalitu populací. Proto je prevence diabetu 2. typu tak důležitá. V prevenci diabetu lze úspěšně používat opatření dietní i režimová. Jejich dopad byl v mnoha studiích přesně kvantifikován a lze podle nich exaktně postupovat. Tato opatření vyžadují bohužel velkou spolupráci pacientů a obtížně se realizují.

V současné době však máme jasné důkazy, že prevence diabetu může být i farmakologická. Stojíme tak na počátku doby, kdy pandemie diabetu by za spolupráce lékařů s dobře vzdělanými pacienty mohla být zastavena. U konkrétního nemocného lze však s vysokou pravděpodobností preventivními postupy snížit pravděpodobnost výskytu diabetu již dnes.

Obsah:

1. Úvod - diabetes, genetika a prostředí

2. Stručně o možnostech prevence diabetu 1. typu

3. Metabolický syndrom a diabetes 2. typu

4. Predikce diabetu 2. typu

4.1. Faktory předpovídající vznik diabetu 2. typu a snižující jeho výskyt

4.2. Rozdělení postupů z hlediska preventivní intervence

4.3. Zánět a vznik diabetu 2. typu

4.4. Gestační diabetes a pozdější vznik diabetu 2. typu

5. Životní styl a nefarmakologická prevence diabetu 2. typu

5.1. Redukce hmotnosti a prevence diabetu

5.2. Bariatrická chirurgie a snížení výskytu diabetu

5.3. Dietní vlivy a vznik diabetu

5.4. Alkohol a vznik diabetu

5.5. Fyzická aktivita a vznik diabetu

5.6. Sedavý způsob života a vznik diabetu

5.7. Internetové edukační programy a prevence diabetu

5.8. Indiáni kmene Pima jako model změny životního stylu

5.9. Jiné vlivy prostředí na vznik diabetu

6. Fetální malnutrice a diabetes 2. typu

7. Lékové studie a prevence diabetu 2. typu

7.1. Deriváty sulfonyurey a prevence diabetu

7.2. Metformin a redukce rizika diabetu

7.3. Akarbóza a redukce rizika diabetu

7.4. Orlistat a redukce rizika diabetu

7.5. Thiazolidindiony a další antidiabetika v redukce rizika diabetu

8. Nepřímé účinky léků a vznik diabetu 2. typu

8.1. Statiny a redukce rizika diabetu

8.2. Antihypertenziva a riziko diabetu

8.3. Psychofarmaka a riziko diabetu

8.4. Role protizánětlivých léků při vzniku diabetu

9. Stručně o sekundární prevenci a prevenci komplikací diabetu

10. Závěr - aktuální doporučení pro prevenci diabetu 2. typu

Literatura

Rejstřík